2015 Yatırım Ödeneği Duyurusu

2015 Yatırım Ödeneği Duyurusu
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 2015 yılı yatırım ödeneği ve planlaması hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

 

Sayı: 78004154/010.06.01/184       03/03/2015
Konu: 2015 yılı yatırım ödeneği ve planlaması     

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİNE
(Genel Sekreterlik)

Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması, hizmet erişiminin kolaylaştırılması ve hasta memnuniyetinin arttırılması, mali kaynakların daha etkili ve verimli kullanılması amacıyla, sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi yaparak büyümelerine ve güçlü bir mali yapıya sahip olmalarına Kurumumuzca önem verilmektedir.

Bu nedenle, sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi (yoğun bakım, palyatif bakım, yanık ünitesi, KVC, ÇAMATEM, AMATEM, ÇİM vb.) yaparak büyümeleri ve hizmet sunumunu çeşitlendirmeleri için, genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarından yatırım ödeneği ayrılmıştır. Bu ödenek, nitelikli hizmet genişlemesi yapan sağlık tesislerinin taleplerinin Kurumumuzca uygun görülmesi halinde ilgili sağlık tesislerine tahsis edilecektir. Nitelikli hizmet genişlemesi yapabilecek potansiyeli olan sağlık tesislerinin, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hizmet açığı olan hizmetleri projelendirip Kurumumuzun onayına sunması ve fînans desteği alarak bu hizmetleri hayata geçirmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu yatırımların maliyetlerinin tamamının Kurumumuzca karşılanacağı düşünüldüğünde, bu durumun ilgili sağlık tesislerine herhangi bir ek maliyet getirmeyeceği değerlendirilmelidir.

Ayrıca, bu hizmetlerin yanı sıra, enerji verimliliği kapsamında yakıt dönüşümü, yeni sağlık tesisi açılması da Kurumumuzca desteklenmektedir.

Bu itibarla, sağlık tesislerinin nitelikli hizmet genişlemesi giderleri, enerji tasarrufu sağlayan ve ısınma maliyetlerini düşüren her türlü yakıt dönüşümü giderleri ve hizmete yeni açılacak sağlık tesislerinin ihtiyaç duyduğu giderleri dışında Kamu Hastane Birliklerine 2015 yılında herhangi bir ilave ödenek gönderilmeyecektir.

Yukarıda bahse konu edilen hizmetlerin yatırım hizmeti kapsamında olması nedeniyle, bu konuda 6.1 mamul mal alımları (Makine-Teçhizat) ve 6.7 Bakım Onarım giderlerine ait ödenek taleplerinin Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı (Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı) nezdinde yapılması, anılan Kurum Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan inceleme neticesinde uygun görüşle Kurum Başkan Yardımcılığımıza iletilen ödenek taleplerinin, mali açıdan (Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı) değerlendirilmesini müteakip ödenek taahhüt/tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kamu Hastaneleri Birliklerinin 2015 yılı fînans yönetimlerini yukarıdaki belirtilen açıklamaları göz önünde bulundurarak yürütmesi ve bu konuda bağlı sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM :
Gereği:
89 Kamu Hastaneleri Birliği

Yazının aslı için tıklayınız 

Sağlık Aktüel-xxx-ham.ru

 

Bu haber toplam 2519 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
левитра купить в киеве

сиалис характеристики

купить семена конопли киев