2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği Sınavı sonucuna göre yerleştirme

2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği Sınavı sonucuna göre yerleştirme
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında yapılan Unvan Değişikliği Sınavı sonucuna göre yerleştirme ilan metni, tercih yapmaya hak kazanan asıl aday listesi ve münhal kadrolar yayımlandı.

Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna

Göre Yerleştirme İlan Metni

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personelden Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler ve 31/05/2017 tarihli ve 22671628/774.05/165 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol neticesinde 08/10/2017 tarihinde unvan değişikliği sınavı yapılmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavı başarı sıralaması 23/02/2018 tarihinde Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olan asıl adaylar arasından tercihte bulunanlardan başarı sıralamasına göre yerleştirme ve atama işlemleri yapılacaktır.

1. Yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Başvurular 30 Mart 2018 Cuma günü başlayıp 09 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 18:00’de sona erecektir.

3. Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra “Başvuru Formunu” imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4. Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5. Tercih başvurusu yapan adayların kura son başvuru tarihine kadar başvurularını kesinleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular kesinleştirildikten sonra tercihler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

6. Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7. Adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

8. Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

9. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirmeyen ve başvuru formunu göndermeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

10. Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.

11. Adayların yerleştirme işlemleri 17 Nisan 2018 Salı günü bilgisayar ortamında noter huzurunda yapılacaktır.

12. Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun kadro derecesi bulunamaması hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45 inci maddesine göre ve münhal bulunan diğer kadro derecelerine atamaları yapılacaktır. Bu şekilde de atama imkânı olmayanların ise hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun kadro iptal/ihdas yapıldıktan sonra atamaları gerçekleştirilecektir.

13. Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

14. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan:“Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

15. Unvan değişikliği sınavı sonucunda atanan personel mazeret halleri hariç atandıkları yerde en az iki (2) yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça nakil talebinde bulunamayacaktır.

16. Personelin, unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme Takvimi

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

30 Mart 2018 Cuma
(Başvuru başlangıç tarihi)

09 Nisan 2018 Pazartesi
(Son başvuru tarihi saat 18:00’e kadar )

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

13 Nisan 2018 Cuma
Saat 18: 00

Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

3

16 Nisan 2018 Pazartesi

Yerleştirme Komisyonu Son Değerlendirme

4

17 NİSAN 2018 SALI

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

( www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

 

İlan Metni için tıklayınız 

Tercih Yapmaya Hak Kazanan Asıl Aday Listesi için tıklayınız

Münhal Kadrolar için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 3760 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
https://pillsbank.net

https://botoxclub.com.ua

www.220km.net