Danıştay Kararlarının Uygulanması hakkında

Danıştay Kararlarının Uygulanması hakkında
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Danıştay Kararlarının Uygulanması hakkında duyuru yayımlandı.

03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve  iptali talebiyle Türk Dişhekimleri Birliği'nce açılan dava sonucunda  Danıştay 15. Dairesinin 27.10.2015 tarihli ve E.2015/1803 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan hükümlerinin İl Sağlık Müdürlüklerindeki uygulamalarında birliğin sağlanması bakımında Sağlık Bakanlığı 4 Mart 2016 tarihinde bir Genelge yayımlamıştır.

Bu Genelgeye göre;

1) "Poliklinik ortaklarından olan bir diş hekiminin ölümü ve iki veya daha fazla diş hekiminin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.Tek diş hekimi kalması halinde, üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir.” Hükmü gereğince poliklinik faaliyetlerine son verilecek poliklinikler muayenehaneye dönüşebilecekler.

2) "Muayene odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır.” hükmü uygulanmayacak vemuayene odalarının aydınlatılmasının gün ışığı ile sağlanması zorunluluğu aranmayacaktır.

3)  Muayenehane açılış başvurularında asansör şartı aranmayacaktır.

4) "Sağlık  müdürlüklerince görevlendirilen Teknik inceleme ekibi, biri diş hekimi olmak kaydıyla en az üç kişiden oluşturulur.” hükmü kapsamında teşekkül ettirilecek teknik inceleme ekibine oda temsilcisi bir diş hekimi davet edilecektir.Ancak davet edilen diş hekiminin gelmemesi durumunda tutanak tutularak oda temsilcisi olmadan yerinde inceleme yapılacaktır.

5) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Sağlık kuruluşları,ruhsatlarında yer alan sürelerde hizmet verilebilir.” Hükmünün yürütülmesi sadece muayenehaneler için durdurulmuş olupmuayenehanelerin ruhsatlandırılması sırasında çalışma saatleri istenmeyecektir.

6) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Ruhsata esas denetim:Sağlık kuruluşlarının ,ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılan denetimdir.Denetim,ruhsatın özelliğine ve formunda belirtilen kıstaslara göre denetim ekibi tarafından yapılır.ADSM’ler vemuayenehaneler yılda en az bir defa, poliklinikler ise en az iki yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir.” Hükmü yer almaktadır.Mezkür hüküm muayenehanelerin denetim periyotları yönünden durdurulmuş olup ruhsata esas denetim olarak muayenehaneler de poliklinikler gibi iki yılda bir defa denetlenecektir.

7) Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekanların kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı yerine başvurularda muayenehanenin bütün mekanlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneğinin bulunması yeterli kabul edilecektir.

8) Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alım sözleşmesi “ hükmü uygulanmayacak ve sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi istenmeyecektir.

9) Yönetmeliğin Müeyyide Formu başlıklı Ek-8 in 21 inci maddesi muayenehaneler bakımından uygulanmayacaktır.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23590821-045.99-E.736
Konu: Danıştay Kararlarının
       Uygulanması Hk.

…VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 03.02.2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin muhtelif hükümlerinin iptali talebi konuru 2015/1803 Esas Numaralı davası ile ilgili olarak 27/İÖÖ015 tarihinde bazı maddelerin yürürlüğü durdurulmuş olup 28/01/2016 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir.

Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığımıza çok sayıda görüş talebinde bulunulması nedeniyle anılan yargı süreci tamamlanana kadar uygulama birliğinin sağlaması amacıyla yapılacak işlemlere esas olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu kapsamda Danıştay 15. Dairesinin 27.10.2015 tarihli ve E.2015/1803 sayılı karan ile yürütmesi durdurulan:

1) Mezkûr Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Poliklinik ortaklarından olan bir diş hekiminin ölümü ve iki veya daha fazla diş hekiminin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek diş hekimi kalması halinde, üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir." hükmü gereğince poliklinik faaliyetine son verilecek polikliniklere muayenehaneye dönüşebilecekleri bildirilecektir.

2) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında ve onuncu fıkrasının (d) bendinde yer alan "Muayene odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır" hükmü uygulanmayacak ve muayene odalarının aydınlatılmasının gün ışığı ile sağlanması zorunluluğu aranmayacaktır.

3) Yönetmeliği 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması halinde asansör bulunması zorunludur.” hükmü uygulanmayacak ve muayenehane açılış başvurularında asansör şart aranmayacaktır.

4) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Teknik inceleme ekibi müdürlükçe görevlendirilen, biri diş hekimi olmak kaydıyla en az üç kişiden oluşturulur" hükmü kapsamında teşekkül ettirilecek teknik inceleme ekibine oda temsilcisi bir diş hekimi davet edilecektir, Ancak davet edilen diş hekiminin gelmemesi durumunda tutanak tutularak oda temsilcisi olmadan yerinde inceleme yapılacaktır.

5) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer alan sürelerde hizmet verebilir." hükmünün yürütmesi sadece muayenehaneler için durdurulmuş olup muayenehanelerin ruhsatlandırılması sırasında çalışma saatleri istenmeyecektir.

6) Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde "Ruhsata esas denetim: Sağlık kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılan denetimdir. Denetim, ruhsatın özelliğine ve denetim formunda belirtilen kıstaslara göre denetim ekibi tarafından yapılır. ADSM'ler ve muayenehaneler yılda en az bir defa, poliklinikler ise en az iki yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir." hükmü yer almaktadır. Mezkûr hüküm muayenehanelerin denetim periyodları yönünden durdurulmuş olup ruhsata esas denetim olarak muayenehaneler de poliklinikler gibi iki yılda bir defa denetlenecektir.

7) Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- l/a nın ikinci maddesindeki "Yetkili mimar tarafindan çizilmiş muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneği," hükmü yer almaktadır. Mezkûr hükümde geçen yetkili mimar tarafından çizilmiş" kısmının yürütmesi durdurulmuş olup başvurularda muayenehanenin bütün mekânlarının kullanım amaçlarını gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı örneğinin bulunması yeterli kabul edilecektir.

8) Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1/b nin onyedinci maddesindeki "Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi"  hükmü uygulanmayacak ve sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi istenmeyecektir.

9) Yönetmeliğin Müeyyide Formu başlıklı Ek-8 in 21 inci maddesi muayenehaneler bakımından uygulanmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof.Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 5314 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
дженерик сиалис купить в киеве

таблетки для потенции в аптеках цена

виагра таблетки для мужчин