Eczanelerle yapılacak sözleşmeler için süre uzatımı hakkında Maliye Bakanlığı genelgesi

Eczanelerle yapılacak sözleşmeler için süre uzatımı hakkında Maliye Bakanlığı genelgesi
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (8) sıra no'lu 2007 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde düzenleme yaptı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (8) sıra no'lu 2007 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde düzenleme yaptı.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin 27.07.2007 tarihli genelgesi aşağıdadır:

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100 - 03.10.07 / 19287
Konu: Eczane Sözleşmesi


Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği" (Bundan sonra "Tebliğ" olarak ifade edilecektir) 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak Türk Eczacıları Birliği ile 27/7/2007 tarihinde imzalanan Protokol gereğince yayımlanan 27/7/2007 tarihli ve 14849 sayılı Genelgede, eczaneler tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile yenilenmesi gereken sözleşmelerin Genelgenin yürürlük tarihinden itibaren 45 gün içerisinde tamamlanması gerektiği bildirilmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan; bazı eczanelerin söz konusu Genelge ile tespit edilen süre içerisinde sözleşmelerini imzalayamadıkları, bu nedenle Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin ilaçlarının temininde de aksamalar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede söz konusu eczanelerden Tebliğ ve Eczane Protokolü uyarınca kurumlarla sözleşme yapmasında sakınca bulunmayanların bir defaya mahsus olmak ve emsal teşkil etmemek üzere sözleşmelerini yenileme süresinin 22/10/2007 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğinin yerine getirilmesini ve durumun iliniz dâhilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.


Bakan a
Hasan Basri AKTAN
Müsteşar
Bu haber toplam 2458 defa okunmuştur
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
- - -