Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi-15.10.2015

Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi-15.10.2015
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi yayımlandı.

Ek izlemeye tabi ilaçlar listesi sadece ruhsatlı ilaçları içerecek şekilde 15.10.2015 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Ruhsatlandırma süreci devam eden ilaçlar için; başvuru sahipleri, “İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Modül II-Ek İzleme” 3.1.1’de yer alan kriterlere göre gerekli yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. İlacın ek izleme alınması konusunda tereddüt hâsıl olması durumunda Risk Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan görüş alınabilir.

İlaç adı Etkin madde Listeye dahil edilme tarihi
Orencia Abatasept 15.07.2014
Zytiga Abirateron 15.07.2014
Clotinab Absiksimab 15.07.2014
Humira Adalimumab 15.07.2014
Eylea Aflibersept 15.09.2014
Inlyta Aksitinib 15.07.2014
Numeta Ped G16%E Alanin, arjinin, aspartik asit, sistein, glutamik asit, glisin, histidin, izolösin, lösin, lizin monohidrat, metiyonin, ornitin hidroklorür, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin, sodyum klorür, potasyum asetat, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum asetat tetrahidrat, sodyum gliserofosfat hidrate, glukoz monohidrat, rafine zeytinyağı, rafine soya fasülyesi yağı 26.11.2014
Volibris Ambrisentan 15.07.2014
Anti-D İnsan İmmünglobulini içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar Anti-D İnsan İmmünglobulini 15.07.2014
Eliquis Apiksaban          15.07.2014
Benlysta Belimumab    15.07.2014
Victrelis Boceprevir    15.07.2014
Bosentan içeren tüm ilaçlar Bosentan 15.07.2014
Cetor C1 esteraz inhibitörü 15.07.2014
Pradaxa Dabigatran 15.07.2014
Tafinlar Dabrafenib 15.07.2014
Forziga    Dapagliflozin 15.07.2014
Exviera Dasabuvir 15.01.2015
Exjade Deferasiroks 15.07.2014
İntravenöz demir praparatları Demir karboksimaltoz, demir dekstran, sodyum  demir glukonat, demir izomaltoz, demir sükroz 26.11.2014
Xgeva  Denosumab 15.07.2014
Prolia  Denosumab 15.07.2014
Dacogen  Desitabin 15.07.2014
Tivicay  Dolutegravir 15.07.2014
Domperidon içeren tüm ilaçlar Domperidon 15.09.2014
Soliris Ekulizumab 15.09.2014
Revolade Eltrombopag 15.07.2014
Stribild Elvitegravir, kobisistat, emtrisitabin, tenofovir disoproksil 15.07.2014
Enoksaparin içeren tüm biyobenzer ilaçlar Enoksaparin  15.07.2014
Eritropoietin alfa içeren tüm biyobenzer ilaçlar Eritropoietin alfa 15.07.2014
Dropoetin Eritropoietin alfa 26.11.2014
Eritropoietin zeta içeren tüm biyobenzer ilaçlar Eritropoietin zeta 18.03.2015
Enbrel Etanersept 15.07.2014
Faktör VIII veya rekombinanat faktör VIII içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar Faktör VIII / Rekombinant faktör VIII 15.07.2014
Filgrastim içeren tüm biyobenzer ilaçlar Filgrastim 15.07.2014
Gilenya Fingolimod hidroklorür 15.07.2014
Revinty Ellipta Flutikazon furoat, vilanterol trifenatat 21.07.2015
Relvar Ellipta Flutikazon furoat, vilanterol trifenatat 21.07.2015
Optimark Gadoversetamid 15.07.2014
Seebri Breezhaler  Glikopironyum bromür 15.07.2014
Simponi Golimumab 15.07.2014
Hidroksi etil nişasta içeren tüm ilaçlar Hidroksietil nişasta 15.07.2014
Glivec İmatinib 26.11.2014
Remsima  İnfliksimab 15.07.2014
Remicade İnfliksimab 15.07.2014
Fluarix Tetra İnfluenza Virüsü (İnaktif, Split) 15.07.2014
İnsan Albumini içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar İnsan Albümini 15.07.2014
Prolastin-C İnsan alfa-1 proteinaz inhibitörü 26.11.2014
Artiss İnsan fibrinojeni, aprotinin, insan trombini, kalsiyum klorür 15.01.2015
İnsan Hepatit B İmmünglobulini içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar İnsan Hepatit B İmmünglobulini 26.11.2014
Ivhebex İnsan Hepatit B İmmünglobulini 26.11.2014
Ronsenglob  İnsan İmmünoglobulini 15.07.2014
İnsan İmmünoglobulini içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar İnsan İmmünoglobulini 15.07.2014
Betafact  İnsan Koagülasyon Faktörü IX 15.07.2014
Factane İnsan Koagülasyon Faktörü VIII 15.07.2014
Haemate P   İnsan plazma koagülasyon faktörü VIII ve von Willebrand faktör 15.07.2014
Haemoctin SDH  İnsan plazmasından türetilmiş koagülasyon faktörü VIII 15.07.2014
Ceprotin İnsan protein C 18.03.2015
Tetagam P İnsan tetanoz immünglobulini 26.11.2014
İnsülin içeren tüm biyobenzer ilaçlar İnsülin 15.09.2014
Yervoy İpilimumab 15.07.2014
Coralan İvabradin 18.03.2015
Covlax İvabradin 18.03.2015
Jevtana Kabazitaksel  15.07.2014
Ilaris Kanakinumab 15.07.2014
Evorabin  Klofarabin  15.07.2014
Xalkori Krizotinib    15.07.2014
Aldurazyme Laronidaz 15.07.2014
Harvoni Ledipasvir, sofosbuvir 15.01.2015
Revlimid Lenalidomid 15.07.2014
Lyxumia  Liksisenatid 15.07.2014
Trajenta  Linagliptin 15.07.2014
Nimenrix Meningokokal grup A, C, W 135 ve Y konjuge aşı 15.07.2014
Selincro  Nalmefen  15.07.2014
Tysabri Natalizumab 15.07.2014
Normal İnsan İmmünglobulini içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar Normal İnsan İmmünglobulini  15.07.2014
Shuyang  Normal İnsan İmmünglobulini  15.07.2014
Normal İnsan İmmünglobulini G içeren ve 01.01.2011 tarihinden sonra ruhsat alan tüm ilaçlar Normal İnsan İmmünglobulini G 15.07.2014
Viekirax Ombitasvir, paritaprevir, ritonavir 15.01.2015
Signifor  Pasireotid  15.07.2014
Imnovid Pomalidomid 15.07.2014
Lucentis Ranibizumab 15.10.2015
Stivarga  Regorafenib 15.07.2014
Heberprot Rekombinant insan epidermel büyüme faktörü 15.09.2014
Edurant Rilpivirine 15.07.2014
Adempas  Riociguat 15.07.2014
Mabthera Rituksimab 15.07.2014
Xarelto Rivoroksaban 15.07.2014
Daxas Roflumilast 15.07.2014
Roflung Roflumilast 15.07.2014
Jakavi  Ruksolitinib 15.07.2014
Cimzia Sertolizumab 15.07.2014
Silostazol içeren tüm ilaçlar Silostazol 15.07.2014
Olysio Simeprevir 18.03.2015
Siproteron asetat ve etinilestradiol içeren tüm ilaçlar Siproteron asetat, etinilestradiol  15.07.2014
Xyrem Sodyum oksibat 15.07.2014
Sodyum valproat, valproik asit, valproat semisodyum, valpromit içeren tüm ilaçlar Sodyum valproat, valproik asit, valproat semisodyum, valpromit 18.03.2015
Sovaldi  Sofosbuvir 15.07.2014
Somatropin içeren tüm biyobenzer ilaçlar Somatropin 15.07.2014
Stronsiyum ranelet içeren tüm ilaçlar  Stronsiyum ranelat 15.07.2014
Thalidomide Celgene Talidomid 15.07.2014
Teikoplanin içeren tüm ilaçlar Teikoplanin 15.07.2014
Incivo Telaprevir       15.07.2014
Aubagio  Teriflunomid 15.07.2014
Tiyokolşikozid içeren oral ya da enjektabl kullanımı olan tüm ilaçlar Tiyokolşikozid 15.07.2014
Xeljanz Tofasitinib 15.07.2014
Actemra Tosilizumab 15.07.2014
Trimetazidin içeren tüm ilaçlar Trimetazidin 15.07.2014
Anoro Ellipta  Umeklidinyum bromür, vilanterol trifenatat 15.07.2014
Laventair Ellipta Umeklidinyum bromür, vilanterol trifenatat 21.07.2015
Stelara Ustekinumab 15.07.2014
Champix Vareniklin 15.07.2014
Zelboraf  Vemurafenib                 15.07.2014
Erivedge Vismodegib 15.07.2014
Brintellix  Vortioksetin  15.07.2014

 

Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

Bu haber toplam 5903 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
ремонт под ключ киев

www.rs-clinic.com.ua

kamagra gel