Kamu alımlarında enerji verimliliği kriterleri hakkında

Kamu alımlarında enerji verimliliği kriterleri hakkında
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Kamu alımlarında enerji verimliliği kriterleri hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: 58759530-010.06.02-141(1)1184   11.02.2016
Konu: Kamu Alımlarında Enerji
    
       Verimliliği Kriterleri

................ BAKANLIĞINA
............... MÜSTEŞARLIĞINA
............... BAŞKANLIĞINA
............... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
............... VALİLİĞİNE
............... REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Onuncu Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan Öncelikli Dönüşüm Programlarından 5 no'lu Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programının 42 no'lu eylemi ve 2015 Yılı Programının 216 no'lu tedbiri uyarınca Bakanlığımızca hazırlanan "Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği" konulu, 8 sıra numaralı, 24.11.2015 tarihli ve 10089 sayılı Genelge ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. Anılan Genelgede; enerji kullanımı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde, yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenmiş enerji verimliliği kriterlerinin de ihale dokümanlarının hazırlanmasında dikkate alınmasında yarar bulunduğu belirtilmiştir.

Bakanlığımızın söz konusu Genelgesine istinaden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan enerji verimliliği kriterlerine ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup bu bilgilere ayrıca http://www.eie.gov.tr/duyurular haberler/enver_kriter.aspx linkinden de erişilebilecektir.

Konuyla ilgili bilgilendirmenin Kurumunuzun tüm birimlerine yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.

İsmail ilhan HATIPOGLU
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri

 

EK: Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği Kriterleri

Enerji kullanımı olan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde;

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair 1'önetmelik''in diğer bölümlerinde yer alan hükümler ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen hususlar saklı kalmak üzere, anılan Yönetmeliğin kamu kesiminde enerji verimliliği önlemleri başlıklı dokuzuncu bölümü ile 8, 9 ve 31 inci maddelerinde yer alan enerji verimliliği kriterleri ihale dokümanlarının hazırlanmasında öncelikle dikkate alınır. (Örneğin; yeni alımlarda etiket sınıfı en az A olan klimalar arasında seçim yapılması, aydınlatmada mevcut akkor flamanlı lambalar yerine kompakt floresan lambaların veya ledli lambaların kullanılması)

Kamu binalarında yapılacak tadilat ve yenilemeler ile satın alınan, kiralanan, yapılan veya yaptırılan kamu binalarında;

"Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ilgili maddeleri ve/veya "Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik" kapsamında düzenlenmiş belgeye sahip olması dikkate alınır. (Örneğin; enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binaların D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine sahip olmaması)

Nominal çıkış gücü 4 kVV'tan az 400 kW'tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında;

"Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)" hükümleri dikkate alınır.

Elektrik dışında başka enerji kaynaklarıyla çalışan klimalar, havadan-suya ve sudan-suya sistemler ile 12 kW'den daha fazla soğutma gücüne sahip klimalar
hariç olmak üzere, TS EN 14511 standardında veya ilgili uyumlaştırılmış ulusal
standartlarda tanımlanmış elektrik enerjisi ile çalışan ev tipi klimaları için;

"Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik" ile "Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM/2013-11) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/36) " hükümleri dikkate alınır.

Satın alınacak sanayi mallarında;

"Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiket bulunması şartı aranır.

• Elektrik lambaları ve armatürlerin tedarik edilmesinde;

"Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9)" ile "Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2015/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/40)" hükümleri dikkate alınır.

Ev tipi çamaşır makinelerinin tedarik edilmesinde;

"Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/6) " ile "Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/33) " hükümleri dikkate alınır.

• Ev tipi bulaşık makinelerinin tedarik edilmesinde;

"Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2012/5) " ile "Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/29) " hükümleri dikkate alınır,

• Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin tedarik edilmesinde;

"Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ SGM-2013/6" ile "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2013/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/38)" hükümleri dikkate alınır.

Ev tipi kurutmak çamaşır makinelerinin tedarik edilmesinde;

"Ev Tipi Kurutmak Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/06) (96/60/AT)" hükümleri dikkate alınır.

• Ev Tipi Soğutma Cihazlarının tedarik edilmesinde;

"Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (28331, 10.1.2013)" ile "Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/31)" hükümleri dikkate alının

Ev tipi fırınların ve aspiratörlerin tedarik edilmesinde;

"Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/8) " hükümleri dikkate alınır.

• Televizyonların tedarik edilmesinde;

"Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM:2012/7) (EU/1062/2010)" ile "Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2012/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/34) " hükümleri dikkate alınır.

• Elektrikli Süpürgelerin tedarik edilmesinde;

"Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)" ile "Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde (SGM-2015/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2015/42) " hükümleri dikkate alınır.

Aydınlatma sistemlerine dair tedarik işlemlerinde;

"Genel Aydınlatma Yönetmeliği (28720, 27.07.2013)" hükümleri dikkate alınır.

• Bilgisayar, yazıcı, fotokopi ve benzeri elektrik enerjisi kullanan ekipmanların
tedarik edilmesinde;

"Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik"in "Kamu kesimine ait bina ve işletmelerde enerji verimliliğinin artırılması için alınabilecek öncelikli tedbirler" başlıklı 31 inci maddesi uyarınca Energy Star işareti olması ve/veya "Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik" kapsamında belirlenen asgari verimlilik kriterleri dikkate alınır,

Ayrıca,  http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/enver_kriter,aspx adresinde belirtilmeyen ancak dikkate alınması gereken diğer enerji verimliliği kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasında;

"Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri dikkate alınır.

Harici güç kaynaklarına dair tedarik işlemlerinde;

"Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (EC 278/2009)" hükümleri dikkate alınır.

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 3430 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
https://medicaments-24.net

http://steroid-pharm.com

www.farm-pump-ua.com