MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-06.07.2017

MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellendi-06.07.2017
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Medula Web Servisleri "MEDULA Kullanım Kılavuzu V 3.1.0 (06.07.2017)" güncellemesi yayımlandı.

 

Değişen Bölümler 
Versiyon: 3.1.0
Yayınlanma Tarihi:  06.07.2017

 

1. Yatak işlemlerinde yatak kodu zorunluluğu 01.08.2017 tarihine ertelenmiştir.

2. Aşağıda belirtilen İnvaziv kardiyolojik tetkik ve girişim işlemlerini sadece 1100-Kardiyoloji ve 1586-Çocuk Kardiyolojisi branşları faturalandırabilecek olup, bir hekim bir günde en fazla 15 hasta için faturalandırabilecektir.

 

SUT KODU  ADI 
530790  SAĞ KALP KATETERİZASYONU, PULMONER ARTER WEDGE BASINÇ ÖLÇÜLMESİ 
550060  İNVAZİV YÖNTEMLE KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
700640  GEÇİCİ TRANSVENÖZ KALP PİLİ; ATRİYAL VEYA VENTRİKÜLER, İLK İŞLEM 
700650  GEÇİCİ KALP PİLİ ELEKTROTUNUN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ, HER BİR UYGULAMA 
700740  SAĞ KALP KATETERİZASYONU 
700750  ENDOMİYOKARDİYAL BİYOPSİ 
700760  SOL KALP KATETERİZASYONU 
700770  TRANSSEPTAL SOL KALP KATETERİZASYONU 
700780  SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
700800  KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
700801  PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
700810  SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
700811  Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma 
700820  SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ VE VENTRİKÜLOGRAFİ VE/VEYA AORTOGRAFİ 
700830  SELEKTİF SAĞ-SOL KORONER ANJİYOGRAFİ VE BY-PASS KONTROLÜ 
700840  SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ, SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
700841  ASİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700842  SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700843  2 YAŞ ALTI DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700844  YENİDOĞAN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
700845  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU VE SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
700846  KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
700847  PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
700850  TROMBOLİTİK (FİBRİNOLİTİK) TEDAVİ, İNTRAKORONER 
700860  TROMBOLİTİK TEDAVİ (DİĞER ARTERLER-PULMONER VB.) 
700870  TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMASI, VENÖZ YOLDAN 
700880  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, TEK DAMAR (BALON) 
700890  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
700900  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ATEREKTOMİ, BALON ANJİYOPLASTİ DAHİL 
700910  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, TEK DAMAR 
700920  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
700921  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT 
700922  PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
700923  PERKÜTAN TRANSKATETER ANTİEMBOLİK FİLTRE UYGULAMASI, BALON VE/VEYA STENTE EK OLARAK 
700930  Perkütan balon valvüloplasti, mitral kapak için 
700940  Perkütan balon valvüloplasti, edinsel aort stenozu için 
700942  PERKÜTAN PERİKART SIVISI DRENAJI (FLOROSKOPİ VEYA EKOKARDİYOGRAFİ ALTINDA) 
700990  LAZER ANJİYOPLASTİ, KORONER ARTER 
700991  PERKÜTAN SEPTAL ALKOL ABLASYONU, HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİDE 
701000  PERKÜTAN İNTRAAORTİK BALON YERLEŞTİRİLMESİ 
701001  Perkütan pulmoner balon valvüloplasti 
701002  PERKÜTAN PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
701003  Perkütan aort balon valvüloplasti 
701004  PERKÜTAN AORT BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
701005  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
701006  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, YENİDOĞAN, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
701007  DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ VE STENT UYGULAMASI, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
701008  BALON ATRİYAL SEPTOSTOMİ 
701009  BALON ATRİYAL SEPTOPLASTİ VE SEPTOSTOMİ 
701012  BLADE ATRİYAL SEPTOSTOMİ VE BALON SEPTOSTOMİ 
701013  Perkütan transkateter PDA kapatılması (Ductus oklüzyonu) 
701014  PERKÜTAN TRANS KATETER AORTOPULMONER KOLLATERAL, VENOVENÖZ KOLLATERAL VEYA ARTERİYÖVENÖZ FİSTÜL OKLÜZYONU 
701015  Perkütan transkateter koroner-kameral fistül oklüzyonu 
701016  PERKÜTAN TRANSKATETER GUİDE-WİRE İLE ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ 
701017  PERKÜTAN TRANSKATETER ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ İLE DUKTAL STENT İMPLANTASYONU 
701018  PERKÜTAN DUKTUS ARTERİYOZUSA STENT İMPLANTASYONU 
701019  PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE ASD VEYA PFO KAPATILMASI 
701021  PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
701022  PERİVENTRİKÜLER TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
701010  TEMEL TANISAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
701011  TRANSÖZEFAJİYAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
701030  RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, SUPRAVENTRİKÜLER 
701040  RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, VENTRİKÜLER 
701050  AV NOD ABLASYONU 
701060  RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
701061  KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN RF KATETER ABLASYONU 
802360  AORTOGRAFİ, TORAKAL 
802370  AORTOGRAFİ, ABDOMİNAL 
802440  PULMONER ANJİYOGRAFİ 
803400  İNTRAVASKÜLER US (IVUS) 
 P700640   GEÇİCİ TRANSVENÖZ KALP PİLİ; ATRİYAL VEYA VENTRİKÜLER, İLK İŞLEM 
 P700650   GEÇİCİ KALP PİLİ ELEKTROTUNUN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ, HER BİR UYGULAMA 
 P700740   SAĞ KALP KATETERİZASYONU 
 P700750   ENDOMİYOKARDİYAL BİYOPSİ 
P700760   SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700770   TRANSSEPTAL SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700780   SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700800   KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
 P700801   PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 P700810   SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
 P700811   Basınç veya doppler teli ile intrakoroner hemodinamik çalışma 
 P700820   SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ VE VENTRİKÜLOGRAFİ VE/VEYA AORTOGRAFİ 
 P700830   SELEKTİF SAĞ-SOL KORONER ANJİYOGRAFİ VE BY-PASS KONTROLÜ 
 P700840   SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ, SAĞ VE SOL KALP KATETERİZASYONU 
 P700841   ASİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700842   SİYANOTİK DOĞUMSAL KALP HASTALIĞINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700843   2 YAŞ ALTI DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700844   YENİDOĞAN DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU 
 P700845   DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA TANISAL KALP KATETERİZASYONU VE SELEKTİF KORONER ANJİYOGRAFİ 
 P700846   KARDİYAK DEBİ VE İNDEKS ÖLÇÜMÜ 
 P700847   PULMONER VASKÜLER REAKTİVİTE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 P700850   TROMBOLİTİK (FİBRİNOLİTİK) TEDAVİ, İNTRAKORONER 
 P700860   TROMBOLİTİK TEDAVİ (DİĞER ARTERLER-PULMONER VB.) 
 P700870   TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMASI, VENÖZ YOLDAN 
 P700880   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, TEK DAMAR (BALON) 
 P700890   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
 P700900   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ATEREKTOMİ, BALON ANJİYOPLASTİ DAHİL 
 P700910   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, TEK DAMAR 
 P700920   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ANJİYOPLASTİ VE STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
 P700921   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT 
 P700922   PERKÜTAN TRANSLUMİNAL KORONER ARTERE DİREKT STENT, İLAVE HER DAMAR İÇİN 
 P700923   PERKÜTAN TRANSKATETER ANTİEMBOLİK FİLTRE UYGULAMASI, BALON VE/VEYA STENTE EK OLARAK 
P700930   Perkütan balon valvüloplasti, mitral kapak için 
 P700940   Perkütan balon valvüloplasti, edinsel aort stenozu için 
 P700942   PERKÜTAN PERİKART SIVISI DRENAJI (FLOROSKOPİ VEYA EKOKARDİYOGRAFİ ALTINDA) 
 P700990   LAZER ANJİYOPLASTİ, KORONER ARTER 
 P700991   PERKÜTAN SEPTAL ALKOL ABLASYONU, HİPERTROFİK KARDİYOMYOPATİDE 
 P701000   PERKÜTAN İNTRAAORTİK BALON YERLEŞTİRİLMESİ 
 P701001   Perkütan pulmoner balon valvüloplasti 
 P701002   PERKÜTAN PULMONER BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
 P701003   Perkütan aort balon valvüloplasti 
 P701004   PERKÜTAN AORT BALON VALVÜLOPLASTİ, YENİDOĞAN 
 P701005   DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
 P701006   DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ, YENİDOĞAN, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
 P701007   DOĞUMSAL KALP HASTALIKLARINDA PERKÜTAN BALON ANJİYOPLASTİ VE STENT UYGULAMASI, PREOPERATİF VEYA POSTOPERATİF 
 P701008   BALON ATRİYAL SEPTOSTOMİ 
 P701009   BALON ATRİYAL SEPTOPLASTİ VE SEPTOSTOMİ 
 P701012   BLADE ATRİYAL SEPTOSTOMİ VE BALON SEPTOSTOMİ 
 P701013   Perkütan transkateter PDA kapatılması (Ductus oklüzyonu) 
 P701014   PERKÜTAN TRANS KATETER AORTOPULMONER KOLLATERAL, VENOVENÖZ KOLLATERAL VEYA ARTERİYÖVENÖZ FİSTÜL OKLÜZYONU 
 P701015   Perkütan transkateter koroner-kameral fistül oklüzyonu 
 P701016   PERKÜTAN TRANSKATETER GUİDE-WİRE İLE ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ 
 P701017   PERKÜTAN TRANSKATETER ATRETİK KAPAK PERFORASYONU VE BALON VALVÜLOPLASTİ İLE DUKTAL STENT İMPLANTASYONU 
 P701018   PERKÜTAN DUKTUS ARTERİYOZUSA STENT İMPLANTASYONU 
 P701019   PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE ASD VEYA PFO KAPATILMASI 
 P701021   PERKÜTAN TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
 P701022   PERİVENTRİKÜLER TRANSKATETER DEVİCE İLE VSD KAPATILMASI 
 P701010   TEMEL TANISAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
 P701011   TRANSÖZEFAJİYAL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA 
 P701030   RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, SUPRAVENTRİKÜLER 
P701040   RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, VENTRİKÜLER 
 P701050   AV NOD ABLASYONU 
 P701060   RADYOFREKANS KATETER İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
 P701061   KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN RF KATETER ABLASYONU 
 P802360   AORTOGRAFİ, TORAKAL 
 P802370   AORTOGRAFİ, ABDOMİNAL 
 P802440   PULMONER ANJİYOGRAFİ 
 P701031   Kriyoablasyon, supraventriküler 
 P701041   Kriyoablasyon, ventriküler 
 P701062   KRİYOBALON İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
 P701063   KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN KRİYOABLASYON 
700943  PERKÜTAN MİTRAL KAPAK ONARIMI 
 P700943   PERKÜTAN MİTRAL KAPAK ONARIMI 
701031  Kriyoablasyon, supraventriküler 
701041  Kriyoablasyon, ventriküler 
701062  KRİYOBALON İLE ABLASYON, ATRİYAL FİBRİLASYON, PULMONER VEN İZOLASYONU 
701063  KOMPLEKS HARİTALAMA YÖNTEMİYLE YAPILAN KRİYOABLASYON 
700944  Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı) 
700945  Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı) 
 P700944   Transkateter protez aortik kapak implantasyonu (Replasmanı) 
 P700945   Transkateter protez pulmoner kapak implantasyonu (Replasmanı) 

 

MEDULA Kullanım Kılavuzu için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 28920 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
аминокислота оптимум нутришн

baden-medservice.ru

Acheter Cialis 10 mg