Obezite Cerrahisi Uygulamaları Genelgesi (2017-17)

Obezite Cerrahisi Uygulamaları Genelgesi (2017-17)
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017-17 sayılı Obezite Cerrahisi Uygulamaları Genelgesi yayımlandı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konu: Obezite Cerrahisi Uygulamaları             13.10.2017

GENELGE
 2017/17

Bilindiği üzere son zamanlarda yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de obez kişi sayısı giderek artmaktadır.

Obezite yalnız kendi varlığı ile ilgili değil, Tip-2 diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, kısırlık ve benzeri ilişkilendirilen hastalıkların yanı sıra sosyal yaşamı da olumsuz olarak etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak ön plana çıkmıştır.

Bakanlığımız, ülkemiz için giderek önemli bir toplum sağlığı sorunu haline gelen obezitenin önlenmesi ve obezite tedavisinin sağlanması amacıyla halkımıza yönelik sağlıklı yaşam programlan geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Bununla birlikte son zamanlarda; gerek yazılı ve görsel basına yansıyan, gerekse Bakanlığımıza yapılan bildirimlerden obezite tedavisinde giderek yaygınlaşan bir tedavi yöntemi olarak uygulanan ve obezite cerrahisi olarak adlandırılan cerrahi uygulamalara bağlı olarak bazı vakaların ölümle sonuçlanması Bakanlığımızın hizmet sunum ilke ve politikaları gereği kabul edilemez bir durumdur.

Bu sebeple, obezite cerrahisi uygulamalarındaki muhtemel komplikasyonların en aza indirgenmesi, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve hasta mağduriyetinin önlenmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasında fayda ve lüzum görülmüştür.

1- Obezite cerrahisi uygulayacak cerrah; bariyatrik cerrahi yaklaşımları ve ileri laparoskopik tekniklerini uygulama konusunda bilgili ve deneyimli olmalıdır.

2- Obezite cerrahisi uygulanması kararı, cerrahi uygulamayı yapacak ilgili cerrahi uzmanın muayenesi sonrasında; endokrinoloji/dâhiliye, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzmanının konsültasyonu sağlanarak alınmalıdır. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği durumlarda kardiyoloji, göğüs hastalıkları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının ve gerektiğinde ilgisine göre diğer uzmanlık dallarının da konsültasyonları istenebilir.

3-Obezite cerrahisi uygulanmasına karar verilen kişiler, operasyon öncesinde; uygulanacak cerrahi prosedürler, fayda ve zararları ile olası ameliyat riskleri hakkında bilgilendirilmelidir.

4- Obezite cerrahisi uygulamalarının yapılacağı sağlık tesislerinin; ameliyat öncesi gerekli değerlendirme ve konsültasyonların yapılabileceği yeterlilikte uzman tabip ve donanım altyapısı imkânlarına sahip olması ve bünyesinde ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek komplikasyonların zamanında ve etkili bir şekilde yönetilebileceği, ilgili mevzuatına göre tescili yapılmış üçüncü seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun alt yapı ve cerrahi donanım şartlarını haiz ameliyathane bulunmalıdır.

5-Sağlık tesisi bünyesindeki yatak, sedye, ameliyat masası ve benzeri donanım bakımından obez hastalara uygun olarak yapılandırılmış olmalıdır.

6- Obezite cerrahisi uygulanan hastanın, ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, egzersiz ve psikolojik danışmanlık vb. programlarının düzenlenmesi, idame tedavisinin sağlanması ve periyodik olarak takip ve kontrollerinin yapılmasından uygulamayı yapan cerrah ve ilgili sağlık tesisi yönetimi müteselsilen sorumludur.

7- Obezite cerrahisi uygulamalarının yukarıda vurgulanan usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden sağlık müdürlükleri ve ilgili kamu sağlık tesisleri yöneticileri sorumlu ve yetkilidir. Aynı şekilde üniversitelere ve özel sektöre ait sağlık tesislerinin yöneticileri/mesul müdürleri ile uygulamayı yapan sağlık tesislerinde görevli cerrahi ekipler hizmetlerin, bu Genelge hükümlere uygun olarak sunulmasından birinci derecede ve müteselsilen sorumludur.

İşbu Genelge hükümlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde sorumlular hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacağının tüm ilgililere imza karşılığında tebliğini önemle rica ederim.

Uzm. Dr. Ahmet DEMİRCAN
Bakan

DAĞITIM
Gereği:                                                        Bilgi:
-  81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlükleri)       -Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına
-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
-  Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları
   Derneği Başkanlığına

 

Genelgenin aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

 

Bu haber toplam 8499 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
https://pharmacy24.com.ua

www.steroid.in.ua

https://steroid.in.ua