Omurga Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubu Malzemeleri Hakkında Duyuru

Omurga Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubu Malzemeleri Hakkında Duyuru
Omurga Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti Alan Grubu Malzemeleri Hakkında Duyuru
 
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  

Sayı : B.10.0.THG.0.83.00.03-211.99-01.01/20009 17/05/2010
Konu : Omurga Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji
Branşı Artroplasti Alan Grubu Malzemeleri
……………………………..VALİLİĞİNE

 

(İl Sağlık Müdürlüğü)
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Omurga Cerrahisi ve Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroplasti ile ilgili malzemelerde gruplama yapılarak ve tavan birim fiyat uygulamasına geçilerek serbest piyasada oluşan fiyatlara göre önemli sayılabilecek ortalama indirimler sağlanmıştır. Bu nedenle uygulama öncesi serbest piyasa koşullarına göre oluşan piyasa fiyatına %15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerinden hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilmesinin yerine, Sağlık Uygulama Tebliği ekleri Ek 5/E ve Ek/F de belirtilen tavan fiyatlara sadece KDV eklenerek Kuruma fatura edilebileceği açıklanmıştır.
 
Sağlık hizmet sunucularının ihtiyaçlarının karşılanmasında idareler, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu malzemelere ilişkin satın alma ve faturalama konularında ortaya çıkan tereddütlerden dolayı hastanelerin malzemeleri alamamaları sebebiyle hasta mağduriyeti ortaya çıkabilecektir. Sağlık hizmeti gibi geciktirilemez, ertelenemez, hizmet alınmadığı takdirde, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğabilecek bir hizmet alanında ender de olsa herhangi bir aksaklığa ve olumsuzluğa meydan verilmemesi ve sağlık kurumlarımızın vatandaşa sunulacak sağlık hizmeti için gerekli olan mal ve hizmetleri temin ederek hizmetin hiçbir kesintiye ve aksamaya meydan verilmeden sürdürülmesi insan sağlığı bakımından büyük önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, sağlık kurumlarınca söz konusu malzemelerin alımlarında SHÇEK payı, hazine kesintisi ve merkez payları gibi yasal zorunlu kesintilerin toplamı dikkate alınarak en az % 6 (altı) olmak üzere SUT’ta belirtilen tavan fiyatlar üzerinden indirim yapılmak suretiyle satın alımın gerçekleştirilmesi, faturalama esnasında ise belirtilen tavan fiyatlara KDV eklenerek fatura edilmesi gerekmektedir.
 
Bu bakımdan, iliniz dahilindeki ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının konu hakkında bilgilendirilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
 
 
Prof. Dr. Nihat TOSUN
Bakan a.
Müsteşar
Bu haber toplam 8314 defa okunmuştur

Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
сиалис купить в украине в аптеке

www.ua-flowers.com

тосол цена