Oral patoloji anadal başvuruları hakkında duyuru

Oral patoloji anadal başvuruları hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Oral patoloji anadal başvuruları hakkında duyuru yayımlandı.

Oral Patoloji Anadal Başvuruları için...

 

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a 05 Aralık 2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7151 Sayılı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan ekleme aşağıdaki gibidir;

MADDE 6- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce oral patoloji alanında doktora eğitimi yapmış olan veya doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitiren diş hekimlerine oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilir. Diş hekimlerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tıbbi patoloji ve tümör patolojisi alanlarında doktora eğitimi yapmış olup yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunanlar, yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını ibraz ederek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına başvurabilir. Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin bitiminden itibaren altı ay içerisinde başvuruları değerlendirir. Çalışmaları yeterli görülenlere oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilir.”

MADDE 7- 1219 sayılı Kanuna ekli 2 sayılı “Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge”ye aşağıdaki satır eklenmiştir.

“9- Oral Patoloji                4 yıl”

Tıpta Uzmanlık Kurulu, 19 Ocak 2019 tarihli toplantısında almış olduğu 1176 sayılı kararında diş hekimliğinde ihdas edilen Oral Patoloji anadalı için başvuru kriterlerini belirlemiştir.

1176 sayılı TUK Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Oral Patoloji uzmanlık dalında başvuru iki farklı şekilde uygulanacaktır;

• 05 Aralık 2018 tarihinden önce “Oral Patoloji” alanında doktora eğitimi yapmış olan veya doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitiren diş hekimleri;

Doktora belgeleri ve gerekli diğer belgelerle (https://eshdb.saglik.gov.tr/ internet adresinden detaylı bilgi edinilebilecektir) birlikte,

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim, Sertifikasyon ve Tescil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunacaklardır.

• 05 Aralık 2018 tarihinden önce “tıbbi patoloji ve tümör patolojisi” alanlarında doktora eğitimi yapmış olup yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış bulunan diş hekimleri;

Yaptıkları araştırma, uygulama ve incelemeler ile aldıkları eğitimlere ait belgelerini ve bu alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel yayınlarını aşağıda tarif edilen şekilde hazırlayacakları başvuru dosyası ile (başvuru dosyası ayrıca PDF formatında USB harici bellek içerisinde sunulacaktır) ibraz ederek, 25 Nisan 2019tarihi saat 18.00’a kadar,

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tıp ve Uzmanlık Eğitimi Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunacaklardır.

"TIBBİ PATOLOJİ VE TÜMÖR PATOLOJİSİ" ALANLARINDA DOKTORA EĞİTİMİ YAPMIŞ OLAN DİŞ HEKİMLERİNİN BAŞVURU KRİTERLERİ

1-) Süre:

Diş hekimlerinden, 05.12.2018 tarihinden önce tıbbi patoloji ve tümör patolojisi alanlarında doktora eğitimi yapmış olup yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapmış olmak şartı aranır.

2-) Bilimsel Eser:

“Oral Patoloji alanında orijinal araştırma niteliği taşıyan,  SCI-E dizininde listelenmiş dergilerde yayımlanmış,  en az 2 tanesinde başvuru sahibinin yazar listesinde birinci isim olduğu toplam 5 yayın” veya “Başvurulan alanda, 3 tanesi SCI-E dizininde listelenmiş dergilerde olmak şartıyla, SCI-E veya Türk Tıp Dizini’nde listelenmiş dergilerde, başvuru sahibinin yazar listesinde yer aldığı toplam 10 yayın” olarak belirlenmiştir.

Bunun yanısıra oral patoloji alanıyla sınırlı olmak ve en az 3 yıl sürekliliği göstermek kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerden en az üçünün sağlanmış olması gerekmektedir.

a. Kitap bölüm yazarlığı, tercüme editörlüğü

b. Kitap ve dergilerde editör, editör yardımcılığı

c. 5 farklı kongrede katılım (oturum başkanı, konuşmacı, poster ve sözlü bildiri dâhil)

d. Bilimsel Proje, patent

3-) Eğitim Öğretim Faaliyetleri :

3 yıl boyunca oral patoloji alanında çalışmış olduğunu göstermek kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerden en az 3 ünü gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

Aşağıdaki faaliyetlerden oral patoloji alanıyla sınırlı olmak üzere;

e. Tez yönetmek

f. Ders vermek

g. Yurtdışı kurslar

h. Yurtiçi kurslar

i. Yurtdışı eğitim (en az 6 ay)

4-) Deneyim:

ORAL PATOLOJİ DENEYİM KRİTERLERİ*

Oran

* Adayların deneyim kriterleri grubundan başarılı olmak için aşağıdaki kriterlerin her birinden belirtilen oranlarda en az toplam 2000 biyopsinin raporlanmasını gerçekleştirmiş olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Oral Mukozal inflamatuvar hastalıklar

%60-70

Odontojenik ve non-odontojenik kistler

Odontojenik tümörler

%30-40

Non-odontojenik tümörler

(diş ve dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokuların tümörleri)

BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvuru dosyası aşağıda sıralanan 4 ana başlıkta hazırlanacak, başta bütün bölümleri içerecek bir fihrist oluşturulacak, ayrıca her bölüm başında o bölüme ait fihrist düzenlenecektir.

1. Kişisel Bilgiler

2. Bilimsel Eser

3. Eğitim Öğretim Faaliyetleri

4. Deneyim

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

• Kişisel Bilgiler

Başvuru formu (boş alanları başvuru sahibinin kendi el yazısı ile, mavi renkli tükenmez veya dolma kalemle doldurulacaktır). PDF formatında dijital kopya hazırlanırken doldurup imzalanan başvuru formu taranarak bu bölümün başına eklenecektir.

Fihrist (Tüm başvuru dosyasının)

Fihrist (Kişisel Bilgiler bölümünün)

Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

Diş hekimliği lisans diploması önlü arkalı fotokopisi

Doktora belgesi önlü arkalı fotokopisi

Özgeçmiş

Yurt içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve inceleme yapılmış olduğuna dair resmi belge. (Resmi belge alınan kurum fakülte ise Dekan, hastane ise Başhekim, diğer kurumlarda o kurumun en üst düzey Yöneticisi onaylı.)

• Bilimsel Eser

Belirlenen kriterlere uygun bilimsel eserlerin listelendiği fihrist

Fihristte verilen sıra numarası sıralamasına göre düzenlenmiş bilimsel eserler, tam metin olarak eklenecektir

• Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Belirlenen kriterlere uygun eğitim öğretim faaliyetlerine dair resmi belgelerin listelendiği fihrist

Fihristte verilen sıra numarası sıralamasına göre düzenlenmiş eğitim öğretim faaliyetlerini belgeleyen resmi belgeler. (Resmi belge alınan kurum fakülte ise Dekan, hastane ise Başhekim, diğer kurumlarda o kurumun en üst düzey Yöneticisi onaylı.)

• Deneyim

Belirlenen kriterlere uygun deneyimin gerçekleştirildiğine dair resmi belgelerin listelendiği fihrist

Belirlenen kriterlere uygun deneyimin gerçekleştirildiğine dair resmi belgeler. (Resmi belge alınan kurum fakülte ise Dekan, hastane ise Başhekim, diğer kurumlarda o kurumun en üst düzey Yöneticisi onaylı.)

 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 2115 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
купить асфальт

купить масло арал

www.anabolik-store.com.ua