Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2 Aralık 2015 tarihli ve 29550 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlandı.

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Personel İşlemleri

GENELGE
2015/13

Kalkınma planlan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu personelinin; hizmet kalitesini ve verimliliğini yükseltmek, merkez-taşra, kurum ve kuruluşlar ile bölgeler arasında dengeli dağılımım sağlamak, yönetim kadroları hakkında gerekli veri tabanım oluşturmak üzere aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür,

Tüm kamu kurum ve kuruluşları (Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Yüksek mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli istihbarat Teşkilatı, il Özel İdareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabî personel hariç);

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92'nci maddesine göre yapacağı atamalarda,

b) Müşterek kararla atama gerektirmeyen;

1) Müstakil birim amiri ve üstü kadrolara yapacağı atamalarda,

2) îl müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda (yükseköğretim kurumlarının kendi aralarında yapacakları atamalar hariç),

c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda,
Başbakanlıktan izin alacaktır.

Boş kadrolara yapılacak vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler aşağıda belirtilen esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Müşterek kararla atama gerektiren boş kadrolara yapılacak vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler 3 ayı geçemez. Bu görevlendirmeler ivedilikle Başbakanlığa bildirilir. Bu sürenin sonunda söz konusu görevlendirmeler başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Aynı kadroya 3 aylık sürenin sonunda yapılacak yeni görevlendirmelerde Başbakanlıktan izin alınır.

b) Yukarıda belirtilen görevlendirmelerden 3 aydan fazla devam etmesi öngörülenler için süre belirtilmek şartıyla Başbakanlıktan izin alınacaktır.

c) Müşterek kararla atama gerektiren boş kadrolara bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan vekâlet, yürütme ve tedvir dâhil tüm görevlendirmeler bu Genelgenin yayımından itibaren 3 ay içinde kaldırılır.

Genelge kapsamındaki kurumlardan, kapsam dışı tutulan kurumlara yapılacak atamalar ile görevlendirmeler bu Genelge hükümlerine tabi değildir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç); doğrudan ya da dolaylı olarak pay sahibi olduğu veya yönetim, denetim kurulu v.b. üyeliklere atama veya aday gösterme yetkisine sahip olduğu (yurtdışı dahil) şirket, banka, teşebbüs, teşekkül, kuruluş, bağlı ortaklık, iştirak ve işletmelerde kamu payma karşılık;

a) Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararla yapılan atamalar dışında; atanacak banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için atama işlemleri başlatılmadan önce,

b) Genel kurulda seçilecek banka meclisi, yönetim kurulu, denetim kurulu ve tasfiye kurulu üyeleri için genel kurulca seçilmek üzere önermeden önce,

Başbakanlıktan izin alacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, il müdürü ve daire başkanı, eşiti ve üstü idari kadrolara ilişkin verileri (yönetim ve denetim kurulları dâhil) altı aylık dönemlerde (1 Ocak-1 Temmuz tarihleri esas alınarak) ekli 1 sayılı forma uygun olarak Başbakanlığa gönderecektir.

Bu Genelge kapsamındaki izin yazıları; düzenleyici ve denetleyici kurumlarda, ilgili oldukları bakanlığa bilgi vermek suretiyle Başkanın, diğer kurumlarda münhasıran ilgili Bakanın imzasıyla; bilgi amaçlı yazılar ise kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin imzasıyla Başbakanlığa gönderilecektir,

2015/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

 

1 SAYILI FORM

 

BAKANLIĞI

 

KURUMU

 

ADI SOYADI

GÖREVİ/ KADROSU

ATANMA TARİHİ

GÖREV BİTİŞ TARİHİ

VEKALET/ ASALET DURUMU

HİZMET SÜRESİ

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-    BU TABLODA BOŞ KADROLAR DA GÖSTERİLECEKTİR.

2-    GÖREV BİTİŞ TARİHİ SÜRELİ GÖREVLER İÇİN DOLDURULACAKTIR.

3-    BAĞLI, İLGİLİ VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARIN DÜZENLEYECEĞİ FORMLAR BAKANLIKLARI ARACILIĞIYLA GÖNDERİLECEKTİR.

4-    AÇIKLAMA KISMINDA YARGI KARARI, ÖLÜM, İSTİFA GİBİ DURUMLAR BELİRTİLECEKTİR.

5-    FORMLAR [email protected] E-POSTA ADRESİNE GÖNDERİLECEKTİR.

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 3160 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
потребительский кредит

купить ковролин