Taşeron işçilerin kadroya geçişindeki en kritik konu!

Taşeron işçilerin kadroya geçişindeki en kritik konu!
Özellikle taşeron hakkında güvenlik soruşturmasında yer alan iltisak durumu subjektif değerlendirmeye esas olabilecek durumdur. Çünkü bir kamu kurumu aynı bilgiyi iltisak olarak değerlendirmezken başka bir kamu kurumu iltisak olarak değerlendirebilir.

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenir.

Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgah adresinin bulunduğu valilik esas alınır. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılır.

Tespit komisyonu

1- Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisinin ya da bunların görevlendireceği kişinin başkanlığında, biri valinin görevlendireceği üye olmak üzere, diğer üyeleri atamaya yetkili amirin ya da idarenin şirketinin en üst yöneticisinin belirlediği en az üç kişiden oluşan tespit komisyonu teşkil edilir. Ayrıca vali tarafından bir yedek üye, atamaya yetkili amir veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından da bir yedek üye belirlenir.

2- Tespit komisyonu, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

3- Tespit komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamazlar.

4- Tespit komisyonunun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, taşeron işçilerin değerlendirilmesinde en sıkıntılı konu güvenlik soruşturması sonucunda gelen bilgilerin Tespit Komisyonunca değerlendirilmesidir. Özellikle taşeron hakkında güvenlik soruşturmasında yer alan iltisak durumu subjektif değerlendirmeye esas olabilecek durumdur. Çünkü bir kamu kurumu aynı bilgiyi iltisak olarak değerlendirmezken başka bir kamu kurumu iltisak olarak değerlendirebilir. Bu konunun mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Bu haber toplam 2980 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
препарат левитра

https://steroid-pharm.com