Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2019 yılı fiyat tarifesi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2019 yılı fiyat tarifesi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2019 yılı fiyat tarifesi ve 2019 Laboratuvar Fiyat Tarifesi" yayımlanmıştır.
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
 2019 YILI FİYAT TARİFESİ
 BELGE TÜRÜ2019 YILI ÜCRETİ
(TL)
 Ruhsat /İzin 
1İlaç (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı Belgesi4.411,00
2İlaç (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı Belgesi2.941,00
3Devren Düzenlenen İlaç Ruhsatı Belgesi11.034,00
4Varyasyon İşlemlerine Bağlı Ruhsat Değişikliği Belgesi11.034,00
5Ruhsat (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Başvurusu 56.653,00
6Ruhsat (Yerli Üretilen Ürün ) Başvurusu28.327,00
7Yurt Dışında Üretilen Ürüne Ait Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme  Başvurusu 4.411,00
8Yerli Üretilen Ürüne Ait Ruhsat Dosyası Ön Değerlendirme  Başvurusu 2.941,00
9Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu 1.689,00
10Zayi Ruhsat Belgesi 3.347,00
11Zayi Ruhsat Başvurusu Hariç Sertifikalı Ruhsata Geçiş Başvuru Bedeli62,00
12Bilimsel Tavsiye Bedeli61.865,00
13Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırılmasından Sonraki İlk Satış İzni Başvurusu
(Her Bir Ambalaj Boyutu İçin)
855,00
14İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri Başvurusu359,00
15Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu359,00
16Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu359,00
17Faturalama/İthalat/Dağıtım Yeri İçin Başvurusu359,00
18Satış İzni Başvurusu (Yeni Ambalaj Boyutu, Devir Sonrası ve Varyasyona Bağlı Ruhsat Değişikliği Sonrası)855,00
19İthal İzinli Biyolojik Ürünler İçin Satış İzni Başvurusu (Her Bir Ambalaj Boyutu İçin)855,00
20Ruhsatsız Biyolojik Ürünlerde Ruhsata Esas Analiz İçin Numune İthal İzni Başvurusu855,00
21Faz I, II, III- İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
3.917,00
22Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma İlk Başvurusu 
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
1.965,00
23BY/BE Çalışmaları  İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 
1.965,00
24Gözlemsel İlaç Çalışmaları İlk Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
1.965,00
25Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma İlk Başvurusu
 (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
3.917,00
26Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)1.333,00
27Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)888,00
28BY/BE Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
888,00
29Gözlemsel İlaç Çalışmaları Önemli Değişiklik Başvurusu
 (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
888,00
30Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvurusu
 (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
1.333,00
31Biyoeşdeğerlik Sertifikası189,00
32Faz I, II, III İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)78,00
33Faz IV İlaç Tıbbi ve Biyolojik Ürünler ile Bitkisel Ürünlerin Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)78,00
34BY/BE Çalışmaları Değişiklik Başvurusu
(Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
78,00
35Gözlemsel İlaç Çalışmaları Değişiklik Başvurusu
 (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
78,00
36Sağlık Beyanlı Ürün / Yöntem Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu
 (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç)
78,00
37Fiyat Degerlendirme Komisyonu Başvuru Ücreti1.237,00
38Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu5.332,00
39Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu5.332,00
40Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalat Başvurusu 359,00
41Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 515,00
42Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi 515,00
43Zayi Klinik Araştırma Ürünü Depolama Uygunluk Belgesi 515,00
44Zayi Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti İçin Uygunluk Belgesi515,00
45Klinik Araştırma Araştırmacı Toplantısı Başvuruları156,00
46Ecza Deposu Ruhsatı3.728,00
47Nakil İşlemlerinde Ecza Deposu Ruhsatı3.728,00
48Ruhsat Yenileme Başvurusu1.690,00
Belgelere Şerh İşlemleri
49İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi İzin Belgesi Güncellemesi372,00
50Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi Güncellenmesi110,00
51İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi  Mesul Müdürlük Belgesi Şerhi372,00
52Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdür Belgesi Şerhi74,00
53Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi Şerhi/Güncellenmesi110,00
54Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdür Belgesi Şerhi177,00
55Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi Şerhi**369,00
56Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi**74,00
57Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi Şerhi**294,00
58Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi Şerhi**59,00
59İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası Şerhi36,00
60Ecza Deposu Ruhsat Şerhi (Adres değişikliği, unvan değişikliği, aynı ilçe içi nakil işlemi vb şerhleri)1.915,00
61Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi Şerhi (Adres değişikliği, unvan değişikliği, soyadı değişikliği, aynı ilçe içi nakil işlemi vb şerhleri)968,00
62Fatura Şerhleri359,00
63BY/BE Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi Şerhleri (Yurtiçi)147,00
64Faz I Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi Şerhleri (Yurtiçi)147,00
65Seri Serbest Bırakma Yeri İzin Belgesi Güncellenmesi396,00
66Seri Serbest Bırakma Yeri Mesul Müdürlük  Belgesi Şerhi371,00
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler 
67Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı5.294,00
68Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı588,00
69Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı2.112,00
70Varyasyon işlemlerine Bağlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Değişikliği Belgesi2.112,00
71Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsatı Başvurusu1.059,00
72Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsatı Başvurusu147,00
73Devren Düzenlenen Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı Başvurusu528,00
74Zayi Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsat Belgesi528,00
75Ruhsatlı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Tip IA, Tip IB, Tip II Başvurusu359,00
76Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İlave Başvuru Gerektiren Haller359,00
77Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Primer/Sekonder Ambalaj Tedarikçisinin Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu359,00
78Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İlacın Piyasada Olduğuna Dair Belge187,00
79Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Satış İzni359,00
80Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin Lisansör Firma Unvan/Adresinde Değişiklik Başvurusu359,00
81Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerde Faturalama/İthalat/Dağıtım Yeri İçin Başvurusu359,00
82Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler İçin İç-Dış Ambalajda Yapılacak Dizayn Değişiklikleri Başvurusu359,00
83Sağlık Beyanı İzni Belgesi Ücreti1.856,00
84Sağlık Beyanı Başvuru Ücreti619,00
İleri Tedavi Ürünleri
85İleri Tedavi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsat Belgesi (Ürün Çeşidi  Başına) 1.618,00
86İleri Tedavi Ürün (Yerli Üretilen Ürün) Ruhsat Belgesi (Ürün Çeşidi Başına) 882,00
87İleri Tedavi Ürün (Yurt Dışında Üretilen Ürün) Ruhsat Başvurusu (Ürün Çeşidi Başına)515,00
88İleri Tedavi Ürün (Yerli Üretilen Ürün)Ruhsat Başvurusu (Ürün Çeşidi Başına)294,00
89İleri Tedavi Ürünü Gümrük Geçiş Kayıt Belgesi (Hücresel Tedavilerde Hasta Başına Her Giriş Ve Çıkış İşlemi İçin Ayrı Ayrı )   359,00
90İleri Tedavi Ürün Ruhsat Yenileme Başvurusu 466,00
91Devren Düzenlenen Ruhsat Başvurusu 466,00
92Zayi Ruhsat Belgesi 466,00
93Değişiklik başvurusu (Her bir değişiklik için ayrı ayrı)359,00
94İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu 156,00
95İhraç Amaçlı Ruhsat Belgesi 446,00
96Devren Düzenlenen İhraç Amaçlı Ruhsat Başvurusu 310,00
97Ürünün Piyasada Olduğunu Gösteren Belge 156,00
Tıbbi Beslenme Ürünleri
98Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin İlk İthalat/ İlk İmalat İzni1.690,00
99Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Onayı359,00
100Enteral Beslenme Ürünleri İçin İlk İthalat/İlk İmalat İzni855,00
101Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Onayı189,00
102Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Satış İzni Başvurusu359,00
103Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Devir Başvurusu1.690,00
104Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Üretim İzni Başvurusu3.379,00
105Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar İçin Üretim İzin Belgesi Süre Uzatımı Başvurusu1.711,00
106Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları İçin Kontrol Belgesi Değişikliği / Zayi359,00
107Enteral Beslenme Ürünleri İçin Kontrol Belgesi Değişikliği / Zayi189,00
108Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar için izin başvuru ücreti840,00
109Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar izin belgesi ücreti (ithal)4.859,00
110Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar izin belgesi ücreti (imal)3.248,00
111Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar için varyasyon başvurusu ücreti313,00
İzin Belgesi
112İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi Açılış Denetimi37.264,00
113Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Açılış Denetimi 1.470,00
114Beşeri Tıbbi Ürünlerin Kontratlı Analiz Laboratuvarları Denetimi7.082,00
115İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi İzin Belgesi3.727,00
116Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri İzin Belgesi221,00
117İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi Ek Faliyet Denetimi12.421,00
118Beşeri Tıbbi Ürünlerin Kontratlı Analiz Laboratuvarları Ek Faaliyet Denetimi2.124,00
119Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri  Ek Faaliyet  Denetimi 735,00
120Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Açılış Denetimi Başvurusu11.029,00
121Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi İzin Belgesi1.104,00
122Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Ek Faaliyet Denetimi 3.677,00
123Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi**3.677,00
124Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi Sorumlu Personel İzin Belgesi**735,00
125Medikal Gaz Satış Yeri İzin Belgesi**2.942,00
126Medikal Gaz Satış Yeri Sorumlu Personel İzin Belgesi**588,00
127Üretim Yeri İzin Belgesi Yenilenmesi (Kurum Kararıyla)619,00
128İlaç Aktif (Etkin) Madde İhracat Sertifikası359,00
129GMP Sertifikası (Türkçe ve İngilizce-Yerli Üretim Tesisleri için)359,00
130İyi İmalat Uygulamaları ve Serbest Satış Sertifikası (Türkçe veya İngilizce)359,00
131Farmasötik Ürün Sertifikası (Certificate of Phamaceutical Product-CPP)359,00
132Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı359,00
133Manufacturing Licence359,00
134BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Başvurusu (Yurtdışı)3.104,00
135BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Kontrol Denetimi (Yurtdışı)62.105,00
136BE/BY Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU) Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Uygunluk Sertifikası (Yurtdışı)5.434,00
137BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu  (Yurtiçi) 7.763,00
138BY/BE Çalışmaları İçin İyi Klinik Uygulamaları (İKU)(Klinik ve/veya Biyoanalitik Laboratuvar) Uygunluk Sertifikası776,00
139“Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu Açılış Denetimi/Yenileme Denetimi Başvurusu” şeklinde değiştirilecek14.439,00
140“Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşu İzin Belgesi” şeklinde değiştirilecek1.445,00
141İyi Farmakovijilans Uygulamaları Sertifikası13.030,00
142Farmakovijilans Yetkilisi Eğitimi Katılım Belgesi959,00
143Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu 13.974,00
144Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Uygunluk Sertifikası1.398,00
145Destekleyici Kontrol Denetimi Başvurusu23.290,00
146Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerlerin Açılış Denetimi/Kontrol Denetimi Başvurusu7.841,00
147Faz I Çalışmalarının Yapılacağı Yerler İçin Uygunluk Sertifikası784,00
148BY/BE Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi (Yurtiçi)1.470,00
149Faz I Merkezleri İçin Faaliyet İzin Belgesi (Yurtiçi)1.470,00
150Yurtiçi Tesis Teftiş Defteri309,00
151Ecza Deposu Teftiş Defteri309,00
152Seri Serbest Bırakma Yeri Başvuru ve Değerlendirme14.848,00
153Seri Serbest Bırakma Yeri İzin Belgesi3.959,00
154BTÜİY 7. Madde Kapsamındaki Başvuru ve Değerlendirme (Her bir ürün için)2.475,00
155Seri Serbest Bırakma Yeri Ek Faaliyet4.949,00
Ruhsatlı/Ruhsat Başvurusu Yapılmış Ürünler İçin  Varyasyon İşlemi Başvuruları
156Tip I A 359,00
157Tip I B855,00
158Tip II 1.690,00
159Yeni Başvuru Gerektiren Haller3.347,00
160Tip I, Tip II, Yeni Başvuru Gerektiren Haller (İzinli / İzin Başvurusu Yapılmış Ürünler)391,00
Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Denetim Başvuruları ve Denetimleri İle İlgili Ücretler
161Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim
Başvuru Ücreti (Her bir başvuru bir üretim yeri içermelidir)
3.541,00
162Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Tesis
Ücreti (Her bir üretim yeri başına)
70.817,00
163Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Yerinde Denetim Ürün Ücreti  (Belgelendirme hariç-Ruhsata Esas Her Bir Ürün İçin Her Bir Üretim Yeri Başına)8.661,00
164Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Dosya Üzerinden Denetim Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme hariç)(İlgili firma adına tesiste daha önce denetim gerçekleştirildi ise) (ortak pazarlama (co-marketting) ürünler de bu kapsamda değerlendirilecektir.)9.898,00
165Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Dosya Üzerinden Denetim Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme hariç)(İlgili firma adına tesiste daha önce yerinde denetim gerçekleştirilmedi ise)21.034,00
166Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP)  Ruhsata Esas Her Bir Ürün Başına Yenileme Denetimi Başvuru ve Değerlendirme Ücreti (Belgelendirme hariç)(Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına)1.856,00
167Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası 8.661,00
168Zayi Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası (Her bir tesis için ruhsata esas her bir ürün başına) 8.498,00
169Yurtdışı İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Sertifikası - Şerhi850,00
170Onaylanacak Her Türlü Sertifika/Tescil vb. Belgeler359,00
Ürün Geri Çekme 
1711.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin)4.788,00
1722.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin)1.915,00
1733.Sınıf Geri Çekme Dosya İncelemesi (Herbir Parti İçin) 1.437,00
NOT#: Geri çekme işleminin bir ürün için  20 parti ve üzeri olduğu durumlarda bir ürün için en fazla 20 parti üzerinden dosya inceleme ücreti alınır.Birden fazla ürüne geri çekme işlemi uygulandığı hallerde ise her ürün için yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda geri çekme dosya inceleme ücreti alınır.  Ürünler GTIN numaraları üzerinden değerlendirilir ve GTIN numarası birbirinden  farklı olan her ürün ayrı bir ürün olarak kabul edilir.
Ürün/Satış İzinleri
174Geri Çekme Dosya İnceleme Tavan Ücreti (1., 2. ve 3. Sınıf Tüm Geri Çekme İşlemleri İçin)200.000,00
NOT#: Tek bir kök nedene/vakaya dayanan 1.,2. ve 3. Sınıf  geri çekme işlemlerinde toplam geri çekme  dosya inceleme ücretinin bir firma için 200.000,00 TL' yi geçtiği durumlarda en fazla 200.000,00 TL dosya inceleme ücreti alınır.
175Biyolojik Ürün İzni761,00
176Aşı İthal İzni  391,00
177Allerji Aşıları ve Allerjen Maddeler İzni223,00
Mesul Müdürlük Belgesi
178İlaç İhracatı Amaçlı Dağıtım İçin Mesul Müdürlük Belgesi**2.796,00
179Ecza Deposu Mesul  Müdürlük Belgesi1.870,00
180Nakil İşlemlerinde Ecza Deposu Mesul Müdürlük Belgesi1.870,00
181İlaç/Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıda/Merkezi Radyofarmasi Laboratuvarı/ Homeopati Üretim Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi3.728,00
182Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Üretim Yeri Mesul Müdürlük Belgesi147,00
183Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisi Mesul Müdürlük Belgesi1.771,00
184Seri Serbest Bırakma Yeri Mesul Müdürlük  Belgesi3.712,00
Permiler( Toluen, Aseton, Etil Eter, Metil Etil Keton, Metil İzobütil Keton, o-Toluidin, p-Toluen Sülfonik Asit ve Tuzları Permisi İçin
185135 Ton ve Altındaki Miktarlar397,00
186135 Tonun Üzerindeki Miktarlarİlk 135 Ton için
397,00.-TL +
İlave Her Bir ton için
Ton başına
2,00.-TL
187Diğer Permiler İçin397,00
Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit Permisi İçin
188135 Ton ve Altındaki Miktarlar397,00
189135 Tonun Üzerindeki Miktarlarİlk 135 Ton için
397,00.-TL +
İlave Her Bir ton için
Ton başına
0,07.-TL
Hammadde/Tıbbi Ürün Gaz Üretim İzni
190Her Kalem Hammadde/Tıbbi Ürün Gaz Üretim İzni761,00
Kontrol Belgeleri
191Mamul Ürünler (Her Bir Ürün İçin)223,00
192Hammaddeler (Her Bir Hammadde İçin)223,00
193İlaç Hammaddeleri (Her Bir Hammadde İçin)223,00
194Ara Ürün/Geleneksel Bitkisel Tıbbı Ürün359,00
195İthalat Kayıt Talep Formu223,00
Kozmetik İle İlgili İş ve İşlemler
196Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Çalışma veya Araştırma İlk Başvuru Ücreti 294,00
197Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Gönüllüler Üzerinde Yapılacak Çalışma veya Araştırma Önemli Değişiklik Başvuru Ücreti 74,00
198Kozmetik Ürün Sertifika/Belge (Sertifika/Belgede belirtilecek kozmetik ürün sayısı en fazla 50 adet olabilir) Ücreti359,00
199Kozmetik İyi  Üretim  Uyğulamaları (GMP) Sertifikası Başvurularının Alınması 1.237,00
200Kozmetik İyi  Üretim  Uyğulamaları (GMP) Sertifikası Düzenlenmesi619,00
Tıbbi Cihaz İle İlgili İş ve İşlemler
Serbest Satış Sertifikası İle İlgili İş ve İşlemler
201Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (1-50 ürün arası)283,00
202Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (51-250 ürün arası)567,00
203Tıbbi Cihaz Daire Başkanlıklarınca düzenlenecek Serbest Satış Sertifikası (251-1000 ürün arası)850,00
204Kontrol Belgesi (1-50 Kalem Arası, 50 Kalem Üzeri Herbir Kalem İçin 5,5 TL243,00
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvuruları ile İlgili İş ve İşlemler
205CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
3.917,00
206In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Performans Değerlendirme Çalışması İlk Bildirimi
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
3.917,00
207CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırması İlk Başvurusu
 (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
1.965,00
208Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Başvurusu(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)1.965,00
209In-Vitro Tıbbi Tanı Cihazı ile Yapılan Doğrulama Çalışması İlk Bildirimi
(Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
1.965,00
210CE İşareti Taşımayan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu
 (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
1.333,00
211CE İşareti Taşıyan Tıbbi Cihaz Araştırmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu
 (Tez Çalışmaları ve Akademik Çalışmalar Hariç)
888,00
212Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarında Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin (CE işareti taşımayan)İthalat Başvurusu359,00
213Tıbbi Cihaz Klinik Araştırma Değişiklik Başvurusu ( CE işareti Taşıyan ve Taşımayan Çalışmalarda) 78,00
Onaylanmış Kuruluşlar ile İlgili İş ve İşlemler
214Onaylanmış Kuruluş İlk / Yeniden Atama Başvurusu (Herbir Yönetmelik İçin)12.421,00
215Onaylanmış Kuruluş Kapsam Genişletme Başvurusu (Herbir Yönetmelik İçin)12.421,00
216Onaylanmış Kuruluş İlk / Yeniden Atama Değerlendirmesi (Herbir Yönetmelik İçin)46.579,00
217Onaylanmış Kuruluş Kapsam Genişletme Değerlendirmesi (Herbir Yönetmelik İçin)46.579,00
218Onaylanmış Kuruluş Yıllık Gözetim Değerlendirmesi13.197,00
219Onaylanmış Kuruluş  Takip Değerlendirmesi13.197,00
220Kurumca Yetkilendirilmiş Onaylanmış Kuruluşların Temsilcilik Değerlendirmesi13.197,00
221İlaçlı Tıbbi Cihaz Uygunluk Başvurusu ( Her Bir Cihaz İçin)6.987,00
Tıbbi Cihaz ve Sınıf Belirleme ile İlgili İş ve  İşlemler
222Tıbbi Cihaz ve Sınıf Belirleme Başvurusuv ( Her Bir Cihaz İçin)2.329,00
Tıbbi Cihaz Satış ve Uygulama Merkezleri ile İlgili İş ve İşlemler
223Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi**349,00
224Personel Çalışma Belgesi**179,00
225Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi Yenileme**173,00
226Ismarlama Protez Ortez Merkez Ruhsatı**354,00
227Ismarlama Protez Ortez Merkez Ruhsatı Yenileme**173,00
228İşitme Cihazı Merkez Ruhsatı**354,00
229İşitme Cihazı Merkez Ruhsatı Yenileme**173,00
230Ismarlama Protez ve Ortez/İşitme Cihazı Merkezi Sorumlu Müdür Belgesi Yenileme**97,00
231Ortez Protez Yapım Uygulama Merkezi/İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezi  Sorumlu Müdür Belgesi**189,00
232Defter Tasdiki**20,00
233Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi**311,00
234Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme**156,00
235Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi78,00
236Satış Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi53,00
237Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Belgesi62,00
238Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi Yenileme47,00
239Satış Tanıtım Elemanı Yeterlilik Belgesi Yenileme31,00
240Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Belgesi Yenileme38,00
241Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi**156,00
242Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi**109,00
243Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi**125,00
244Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme**77,00
245Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme**54,00
246Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme**62,00
247Sorumlu Müdür Kimlik Kartı**42,00
248Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı**31,00
249Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı**38,00
250Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme**21,00
251Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme**16,00
252Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme**22,00
253Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi **365,00
254Özel Diş Protez Laboratuarı Sorumlu Müdür Belge Bedeli **153,00
255Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Bedeli **287,00
256Özel Diş Protez Laboratuarı Ruhsat Yenileme Bedeli **239,00
Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu ve Çalışanları, Eğitim Merkezi İle İlgili İş ve İşlemler
257Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu İlk Yetki Belgesi Almak Üzere Başvuru  1.771,00
258Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Kapsam Genişletme Başvurusu147,00
259Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yetki Belgesinde Yer Verilecek Her Bir Yetki Grubu147,00
260Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yerinde İncelemesi (Her Bir İnceleme İçin)1.417,00
261Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu İçin Yetki Belgesi Düzenleme1.470,00
262Test, Kontrol ve Kalibrasyon Kuruluşu Yıllık Denetimi1.417,00
263Eğitim Merkezi İlk Yetki Belgesi Almak Üzere Başvuru1.417,00
264Eğitim Merkezi Kapsam Genişletme Başvurusu147,00
265Eğitim Merkezi Yetki Belgesinde Yer Verilecek Her Bir Yetki Grubu147,00
266Eğitim Merkezi Yerinde İncelemesi (Her Bir İnceleme İçin)1.417,00
267Eğitim Merkezi İçin Yetki Belgesi Düzenleme1.470,00
268Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi147,00
269Uzman Çalışma Belgesi110,00
270Uzman Çalışma Belgesi Yetki Grubu Genişletme74,00
Ürün Tanıtım Temsilcileri İle İlgili İşlemler
271Yeterlilik Belgesi440,00
272Yeterlilik Belgesi Yenileme147,00
İlaç Takip Sistemi İle İlgili İşlemler
273İlaç Dağıtım Belgesi6.187,00
NOT: 1 ve 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 503 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca
 2019 yılı fiyatları belirlenmiştir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Muhasebe Biriminin
Halk Bankası A.Ş Kurumsal Şb./Ankara Şubesi
Iban Numarası
TR57 0001 2009 4520 0004 0000 11

VERGİ NUMARASI
8790638644
Kurum hesabına yatırılacak olan ücretler için Kurumsal Tahsilat Uygulaması yapılmaktadır. İlgili firma ve kişiler referans numaraları (Kurumumuz ilgili birimlerinden veya EUP üzerinden aldıkları) ile Halkbankası şube veya Halkbankası internet bankası aracılığı ile Kurumsal ödeme yapmaları gerekmektedir.
Havale veya EFT kesinlikle yapılmayacaktır.
Not:Yukarıda Belirtilen miktarlar Kurum Hesabına yatırılacak olup ayrıca Harçlar Kanununa göre alınması gereken harçlar Maliye veznesine yatırılarak dekontlar kuruma teslim edilecektir
Yukarıda "**" ile belirlenen iş ve işlemlere ilişkin ücretler Genel Bütçe'ye gelir kaydedilecektir.

 

2019 Fiyat Tarifesi için tıklayınız

2019 Laboratuvar Fiyat Tarifesi için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 8279 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
сдать яйцеклетку киев

levitra original

steroids pills