Ücretsiz Tedavilerin HBYS ve TDMS Kayıtları

Ücretsiz Tedavilerin HBYS ve TDMS Kayıtları
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Ücretsiz Tedavilerin HBYS ve TDMS Kayıtları hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı : 78004154/010.06.02
Konu : 2015/8106 Sayılı BKK Gereği
Ücretsiz Tedavilerin HBYS ve
TDMS Kayıtları

......................................................
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi: 05.10.2015 tarihli ve 96773357/010.99/1155 sayılı Genel Yazı

Bilindiği üzere, 01.10.2015 tarihli ve 29489 mükerrer sayılı resmi gazete yayımlanan 29.09.2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, kendi nam ve hesabına bağımsız olarak çalışanlar ile genel sağlık sigortası hizmetlerinden faydalanamayan Türk vatandaşlarının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 31.12.2015 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanması mümkün hale getirilmiştir.

İlgide kayıtlı Genel Yazımızda, eki Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.10.2015 tarihli ve 54567092/010.07.02/3326 sayılı yazısında ve Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik Kurumumuzca hazırlanan algoritmada uygulamaya yönelik detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında olan hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan kılavuzda, “…bahse konu kişilere provizyon alabilmek için ProvizyonGirisDVO İstisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon tipi istisnai hal olmayacaktır)…” denilerek MEDULA sisteminden nasıl provizyon alınacağı belirtilmiştir.

Birliğinize bağlı sağlık tesislerince, bu kapsamdaki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumunun WEB sayfasında yayımlanan kılavuzda belirtildiği şekilde provizyon alınarak sağlık hizmeti sunulacaktır. Bu kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin bedelleri HBYS ve TDMS sistemine, ilgili sağlık tesisinin aylık fatura tahakkuklarından ayrı olarak kaydedilecektir. Bu tedavi bedelleri kesinlikle ilgili sağlık tesisinin fatura tahakkuklarına yansıtılmayacaktır.

Bu nedenle, Birliğinize bağlı sağlık tesislerince, mezkur Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sunulan sağlık hizmeti bedellerinin HBYS sisteminde ayrıca izlenebilmesi için yukarıdaki belirtilen açıklamalar doğrultusunda sistem revize edilmelidir. TDMS sisteminde de bu bedellerin, “994.13-GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 Günden fazla Prim Borcu Olan Hastalar Hesabına BORÇ, 995.13-GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 Günden fazla Prim Borcu Olan Hastalar Hesabına ALACAK kaydı yapılarak, gelir hesaplarına yansıtılmadan ayrıca izlenmesi sağlanacaktır.

29.09.2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilerek, her hangi bir hatalı muhasebe kaydı ve ödeme yapılmasına meydan verilmemesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:
89 Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Был найден мной популярный web-сайт про направление Тестостерон Энантат https://danabol-in.com
injectable steroids for sale usa

steroid-pharm.com