Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığı tarafından 2014 Yılı Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu yayımlandı.

TÜRKİYE HASTANE ENFEKSİYONLARI SÜRVEYANS SİSTEMİ

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu, 2014

Yataklı tedavi kurumlarında hastane enfeksiyonları sürveyansı enfeksiyon kontrol hekimleri ve hemşireleri tarafından “Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Standartları” kapsamında yürütülmektedir. 11/08/2005 tarihli 25903 sayılı Resmi Gazete’de (RG) yayımlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği” 8 inci maddesi uyarınca gün hastaneleri haricindeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait bütün yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol komiteleri hastane enfeksiyonları sürveyansı yapmak ve sürveyans verilerini kayıt altına almakla yükümlüdür. 25/06/2011 tarihli 27975 sayılı RG’de yayımlanan “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca hastane enfeksiyonları sürveyans verileri günlük olarak toplanıp kayıt altına alınmakta. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) üzerinden bildirim yapılmaktadır.

“Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Standartları” kapsamında bütün yoğun bakım üniteleri ile yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde beş doğum ağırlığına (<750gr, 751-1000gr, 1001-1500gr, 1501-2500gr. >2500gr) göre kategorize edilerek tüm başlıklarda hastane enfeksiyonlarının hastaya dayalı sürveyansı yapılmaktadır. İkinci ve üçüncü düzey yoğun bakım ünitelerinde ilave olarak invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonları sürveyansı [Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (SVKİ-KDE), Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), Üriner kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonu (ÜKİ-ÜSE)], yenidoğan yoğunbakım ünitelerinde doğum ağırlığına göre kategorize edilmiş invaziv araç ilişkili hastane enfeksiyonu sürveyansı (SVKİ-KDE, Umblikal kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, VİP) yapılmaktadır. Yatak sayısı baz alınarak ilgili listeden belirlenen ameliyatlarda ameliyat tipine özgü cerrahi alan enfeksiyonu (CAE) sürveyansı yapılmaktadır.

Sürveyans verileri Türkiye genelinde ve dört kurum tipi bazında (Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri. Üniversite Hastaneleri. Özel Hastaneler) değerlendirilmiştir. Belediye Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine dahil edilmiştir. Üniversite Hastaneleri, Kamu ve Özel Üniversite Hastanelerini içermektedir.

Tablolarda yer alan ağırlıklı genel ortalamalar en az beş farklı birim bulunan veriler için hesaplanmıştır.

Persentil dağılımı hesaplamaları:

İnvaziv araç ilişkili enfeksiyon hızları ile invaziv araç kullanım oranları persentil dağılımı analizlerine hasta günü ve invaziv araç günü sayıları 50’nin altında olan hastane verileri dahil edilmemiş, persentil dağılımı, en az 20 farklı birim bulunan veriler için hesaplanmıştır.

Ameliyat tipine özgü cerrahi alan enfeksiyon sürveyansı verilerinin analizinde ilgili ameliyat tipine ait en az 20 ameliyat bildirmeyen hastaneler persentil dağılımına dahil edilmemiş, persentil dağılımı, en az 20 farklı hastane verisi olduğu durumlarda hesaplanmıştır.

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Özet Raporu için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

 

Bu haber toplam 15414 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
http://pillsbank.net

https://pillsbank.net

сиалис 5 мг купить