Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikaları Tescili hakkında duyuru

Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikaları Tescili hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Sertifikaları Tescili hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 81595070
Konu: ÜYTE Sertifika Tescil Süreleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 18.11.2015 tarih ve 2935 sayılı genel yazımız.

Bilindiği üzere, 30.09.2014 tarih ve 29135 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği uyarınca, ÜYTE Merkezlerinde çalışacak olan ÜYTE Ünite Sorumluları ile ÜYTE Laboratuvar Sorumlularının uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış ve bu çalışmalarına dair uygulama ve müfredat programını da ihtiva eden belgeye haiz olmaları gerekmektedir.

Daha önce “Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Konusunda Eğitim Verecek Merkezlerin Nitelikleri, Tespiti, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitim Programı ve Sertifika Verilmesine Dair Tebliğ” hükümlerine göre “Eğitim Merkezi” olarak yetkilendirilen ÜYTE Merkezlerinde verilmekte olan Klinik (IVF), Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu, ICSI ve tazeleme eğitimlerine, mezkur Tebliğin yürürlükten kaldırılması nedeniyle 17.11.2015 tarihinden itibaren son verilmiştir.

17.11.2015 itibariyle, bu alandaki eğitimler; 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği” uyarınca Makamın 17.11.2015 tarih ve 997 sayılı Oluru ile uygulamaya konulan “ÜYTE Klinik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015 tarihli 28 nolu Standart)” ile “ÜYTE Laboratuvar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı (17.11.2015 tarihli 29 nolu Standart)” kapsamında verilmeye başlanmıştır.

Bu bağlamda, ÜYTE Eğitim Standartlarının yürürlüğe girdiği 17.11.2015 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde, bugüne kadar ÜYTE ile ilgili alınmış ve tescili yapılmadan teslim edilmiş olan sertifikaların tescil edilebilmesi için, sertifika aslı, kimlik fotokopisi ve Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birisinin önlü arkalı nüshası) eklenmiş dilekçe ile birlikte, İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği hususları, 81 il valiliğine dağıtımlı ilgide kayıtlı genel yazımız ile açıkça bildirilmiş idi.

17.11.2015 tarihli ve 28 ile 29 nolu Standartların 14 ‘üncü maddesinin geçici ikinci fıkrasında yer verilen “Bu standartlar yürürlüğe girmeden önce alınmış Klinik (IVF), Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu ve ICSI sertifikalarından tescil edilmemiş olanların, standartların yayımlandığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikaları geçersiz sayılacaktır.” hükmü gereği hiç tescil işlemi yaptırılmayan sertifikaların geçerlilik süreleri 17.11.2017 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Bu nedenle, sertifika almaya hak kazanan kişilerin eğitim sertifikası tescil işlemelerine ilişkin başvurularında 17/11/2017 tarihi itibariyle aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

1- ÜYTE eğitim sertifikası almaya hak kazanan kişilerin (Bakanlığımızdan teslim alınmış olsun ya da olmasın) bugüne kadar bir ÜYTE merkezinde aktif olarak çalışmamış ve sertifikasına hiç tescil işlemi yaptırmamışsa, 17.11.2017 tarihinden itibaren, sertifikasına tescil işlemi yapılabilmesi için tazeleme eğitimi alması gerekecektir. 17.11.2017 tarihinden önce başvurduğu halde talebi uygun görülüp de tescil işlemleri henüz sonuçlanmamış olanlar kişiler 2 aylık tazeleme eğitiminden muaftır.

2- ÜYTE eğitim sertifikalarının geçerlilik süresinin “tescil tarihinden itibaren 5 yıl” olması nedeniyle, daha önce bir kez tescili yapılan sertifikaların da (2010-2011-2012 yıllarında tescili yapılan sertifikalar kastedilmektedir) 5 yılın sonunda, geçerlilik sürelerinin yeniden 5 yıl uzatılabilmesi için Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Sertifika geçerlilik işleminin uzatılması işleminde; ilk tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre içinde bir ÜYTE merkezinde 6 ay çalışıldığına dair ilgili ÜYTE merkezi tarafından düzenlenmiş belge gerekmekte olup ilgili sağlık müdürlüklerince de belgenin doğruluğunun teyidi çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Aksi takdirde kişilerin Müdürlüklerce kayıt doğruluğu teyit edilmeden Bakanlığımıza doğrudan gönderecekleri sertifika tescil talepleri, değerlendirmeye alınmaksızın talep sahiplerine iade edilecektir.

3- Tazeleme eğitimi başvurularında; sertifika örneği (önlü arkalı nüshası), Bakanlıkça tescil edilmiş diploma örneği (lisans, diploma, uzmanlık vs. birisinin önlü arkalı nüshası), T.C. kimlik no beyanı eklenmiş dilekçenin ilgili il sağlık müdürlükleri üzerinden Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Eğitimin süresi 2 (iki) ay olup, eğitim merkezlerine yerleştirilen kursiyer sayılarına ek olarak yapılacak yerleştirmelerde başvuru sahibinin eğitim merkezi tercihi dikkate alınacaktır. Eğitim sonunda kursiyer yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmayıp, ÜYTE Eğitim Standartlarının Ek 1 Uygulama Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecektir. Eğitim sonu başarılı bulunanların tescil işlemi, sertifika asıllarının il sağlık müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığımıza gönderilmesi durumunda yapılacaktır.

4- Halen ruhsatlı özel/kamu/üniversite kapsamındaki bir ÜYTE Merkezinde halen fiilen sorumlu olarak görev yapan veya merkezin bir çalışanı olduğu halde, bu güne kadar sertifikasının tescil işlemini yaptırmamış olanlar bakımından her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için tescil başvurularının ilgili sağlık müdürlükleri aracılığı ile ivedilikle Bakanlığımıza iletilerek tescillerinin sağlanması zorunludur.

Bilgilerinizi ve iş bu yazının İlinizde bulunan ÜYTE Merkezlerine ve ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığında tebliği hususunda gereğini arz ve rica ederim.

 

e-imzalıdır

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM;
Gereği;                                             Bilgi:
81 İl Sağlık Müdürlüğüne Üreme         Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği (TSRM)
YÖK Başkanlığına                              Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği (ÜTD)
                                                       Tüp Bebek Merkezleri Derneği (TBMD)
                                                       Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği (THED)
                                                       Klinik Embriyoloji Derneği (KED)

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 7078 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
https://buysteroids.in.ua

buysteroids.in.ua

Оксиметолон