Yetki devri hakkında genel yazı (TKHK)

Yetki devri hakkında genel yazı (TKHK)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Yetki devri işlemleri hakkında genel yazı yayımlandı.

T.C.
SA
ĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hukuk Müşavirliği

Sayı: 89432283/659/
Konu: Yetki Devri

02/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ve Birinci Hukuk Müşavirinin yetkisinde bulunan hususların devredildiğine ilişkin 20/01/2016 tarihli ve 1042 sayılı Onay ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Av. Erol DEMİRCİ
Birinci Hukuk Müşaviri

 

DAĞITIM:
Gereği İçin:                                            
Bilgi İçin:

- 81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)             - 89 İl Kamu Hastaneleri Birliği

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Hukuk Müşavirliği

Sayı   : 89432283/659/
Konu : Yetki Devri

BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ MAKAMINA

Bilindiği üzere; Başkanlık Makamı'nın 09/01/2014 tarihli ve 4006 sayılı Onayı ile, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları imzalama hususlarındaki üst yönetici (Kurum Başkanı) yetkisinin devri uygun bulunarak Müşavirliğimizin 09/01/2014 tarihli ve 4041 sayılı yazısı ile tamimi yoluna gidilmiş idi.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Açılmasında ve takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçmeye, davayı takip eden hukuk müşaviri veya avukatın gerekçeli teklifi üzerine hukuk birimi amiri yetkilidir. Hukuk birimi amiri bu yetkisini alt kademelere devredebilir." hükmü öngörülmüştür.

Mezkûr hüküm muvacehesinde; Birinci Hukuk Müşaviri yetkisinde bulunan ve açılmasında, takibinde Hazine veya idareye ait herhangi bir hak ve menfaat bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltme yoluna başvurulmasından vazgeçilmesinde;

1) Tutara ilişkin olmayanlar ile 250.000,00 TL'ye (250.000,00 TL dahil) kadar birden fazla avukatın görev yaptığı İllerde Sorumlu Avukatlık Makamından alınacak Onay ile işlem tesis edilmesi;

2) Tek avukatın görev yaptığı İllerde ise bu yetkinin bizzat Birinci Hukuk Müşavirince kullanılmaya devam olunması;

Hususlarını olurlarına arz ederim.

Tülay YALÇIN İNCİ
Hukuk Müşaviri

 

OLUR
.../01/2016

Av.Erol DEMİRCİ
Birinci Hukuk Müşaviri

 

Yazının aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 6707 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler
заказать отчет по практике

база суррогатных матерей