22 Nisan 2019
  • Ankara8°C
  • İstanbul10°C
  • Bursa8°C
  • Antalya15°C
  • İzmir13°C

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI-20.04.2018

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Nisan 2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-20.04.2018

20 Nisan 2018 Cuma 06:40

20 Nisan 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30397

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel hastane ön izin belgesinde hastanenin yatak kapasitesi belirtilir ve hastane bu kapasite ile ruhsatlandırılır. İmar mevzuatından kaynaklı ön izin projesinde belirtilen kapasite fazlası bina yatırımları hastaneye ilave kapasite hakkı vermez. Bakanlıkça onaylanmış ön izin projesine aykırı şekilde kapasite artırmaya yönelik mekân, oda kat ilavesi veya ön izinden fazla hizmet alanı bulunması halinde ilgili sağlık tesisi ruhsatlandırılmaz.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak taşınma işlemi, Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun bulunması halinde yapılabilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Özel hastaneler ve tıp merkezleri; Bakanlığın izni ve planlamalarına uygun olmak kaydıyla toplam uzman hekim kadrosundan 33’ün üstünde olanları aynı il içerisinde özel hastaneler veya tıp merkezlerine devredebilir.”

“p) Özel hastanelerin bulunduğu il içerisinde veya başka bir ile taşınması için Bakanlığa başvurulur. Bakanlık başvuruyu, planlama ilkeleri çerçevesinde sağlık kuruluşu hizmeti sunulması için öngörülen asgari nüfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen sağlık hizmetleri ile uzman ve tabip dağılımı yönünden daha az yoğunluklu bölgeleri öncelikle dikkate alarak değerlendirir. Başvuru uygun görülür ise Bakanlıkça taşınmasına izin verilir.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en fazla dört yıl süreliğine” ibaresi ile dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “en fazla dört yıl süreyle” ibareleri “uyum süresinde” şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

► Özel Hastaneler Yönetmeliği ve ekleri birleştirilmiş son hali için tıklayınız (20.04.2018)

► Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ekleri karşılaştırma tablosu için tıklayınız (20.04.2018) 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Yorumlar
SON DAKİKA
www.pills24.com.ua

вимакс киев

pillsbank.org/en/products/viagra-generic