22 Ağustos 2019
  • Ankara27°C
  • İstanbul30°C
  • Bursa30°C
  • Antalya34°C
  • İzmir33°C

TIPDİL SINAVI 09 EYLÜL 2017 TARİHİNDE YAPILACAK

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından Tıpta uzmanlık için yabancı dil sınavı (TIPDİL) hakkında duyuru ve Ankara Üniversitesi Tömer Tıp Dil Sınavı 2017 Eylül Dönemi Kılavuzu yayımlandı.

Tıpdil Sınavı 09 Eylül 2017 tarihinde yapılacak

26 Mayıs 2017 Cuma 17:58

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÖMER TIPDİL SINAVI
2017 EYLÜL DÖNEMİ
KILAVUZU

 

1) GENEL BİLGİLER

BAŞVURU TARİHLERİ:

31 TEMMUZ 2017 – 11 AĞUSTOS 2017

(BAŞVURULAR 31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE SAAT 09.00’DA BAŞLAYIP, 11 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE SAAT 17.00’DE SONA ERECEKTİR.)

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

09 EYLÜL CUMARTESİ 2017 SAAT: 10.00 – 12.30

SINAV SÜRESİ:

150 DAKİKA

SORU SAYISI:

80 SORU - 5 SEÇENEK

SINAV ALANLARI: İngilizce, Almanca, Fransızca

Adaylar bir dönemde, yalnız bir yabancı dilden sınava girebilecektir. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

SINAV YERLERİ:

ANKARA - İSTANBUL

SINAV ÜCRETİ:

95,00 ₺ (DOKSAN BEŞ TÜRK LİRASI)

SINAVIN UYGULAYICISI:

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) adına Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM)’dir.

BAŞVURU KAPSAMINA GİREN KİŞİLER:

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS)’na girmeye hak kazanmış veya hak kazanacak olan tüm adaylar TÖMER TIPDİL Sınavına başvuru yapabilirler. TÖMER TIPDİL Sınavı sadece TUS ve DUS için gerekli olan yabancı dil yeterliğini ölçmek için uygulanmaktadır.

BAŞARILI OLMA KOŞULU VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

“Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesinde yabancı dil koşulunun sağlanması için TÖMER TIPDİL Sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

ADAYIN SORUMLULUKLARI

a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

b) Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken, başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

c) Sınav ücretini ödedikten sonra başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru hesaba yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

2) BAŞVURU

DİKKAT!

Başvuru için adaylar, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI UYGULAMA KILAVUZUNA asym.ankara.edu.tr internet adresinden erişebilirler.

Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

a) T.C. Uyruklu adaylar için:

Adaylar başvurularını aday.ankara.edu.tr internet adresindeki Aday Bilgi Sistemi (ABİS) üzerinden yapacaktır.

Adaylar aday.ankara.edu.tr internet adresinde Sisteme kayıt olmak için tıklayınız. linkinden aday kayıt formunu eksiksiz olarak dolduracaktır. Daha sonra aday.ankara.edu.tr adresinden T.C. Kimlik No ve belirledikleri şifreleri ile giriş yaparak sınav başvurusu linkinden başvurmak istediği sınavı (ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI) seçerek sistem tarafından kredi kartı ile ödeme linkine yönlendirilecektir. Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına yönlendirilip ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR. mesajını sayfalarında görecektir.

(BAŞVURULAR 31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE SAAT 09.00’DA BAŞLAYIP, 11 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE SAAT 17.00’DE SONA ERECEKTİR.)

DİKKAT!

ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR. Mesajını sayfalarında göremeyen adayların kredi kartı ödemelerinde sorun oluşmuş olabilir. Bu adayların sınav seçimi ve ödeme işlemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.

b) Yabancı Uyruklu adaylar için

Daha önceden Yabancı Uyruklu Numarası bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası yerine bu numarasını kullanacaktır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC Uyruklu, Yabancı Uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar, bu alana T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan ve 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu Numarasını (Y.U.) yazacaktır. MERNİS’ten Yabancı Uyruklu Numarası edinmemiş olan adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM Çağrı Merkezi’nden detaylı bilgi edinebilirler.

DİKKAT!

• Başvuru süresi içinde Yabancı Uyruklu Numarası edinmeyen adaylar başvuru yapamayacaktır.

• Yabancı Uyruklu Kimlik Numarasının TUS veya DUS’ta kullanılacak Yabancı Uyruklu Kimlik Numarası ile aynı olması gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Kimlik Numarasının farklı olması durumunda, doğabilecek olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

ENGELLİ ADAYLAR

Engel durumu olan adaylar, engelli olduğuna ilişkin taleplerini içeren dilekçeyi ve engel durumunu gösterir raporlarını en geç 11 Ağustos 2017 tarihine kadar 0312 222 05 31 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. Engel durumuna ilişkin talepleri uygun görülen adaylara gerekli destek sağlanacaktır.

3) SINAV ÖNCESİ

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.

a) ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr internet adresinden 01.09.2017 tarihinden itibaren alabilecektir. Her aday sınava, sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.

b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:

Adaylar sınava gelirken ASYM tarafından verilen sınav giriş belgesini ve resmi kimlik belgelerini (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Süresi Geçerli Pasaport) yanlarında bulunduracaktır. Bunların dışında; sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır.

Sınava giriş belgesi ile birlikte T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya Süresi Geçerli Pasaporttan birini görevlilere ibraz etmeyen aday ile adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav salonlarına CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ vb. elektronik aygıtlar alınmayacaktır.

Bunun dışındaki sınavın uygulanmasına ilişkin kurallar ASYM tarafından belirlenir. Adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymakla yükümlüdür.

DİKKAT!

Sınava Giriş Belgesi ve T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi Geçerli Pasaportunu yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.

4) SONUÇLAR VE İTİRAZ

Sınav sonuçları ÖSYM’nin ilgili birimine tarafımızca iletilecek olup adayların bununla ilgili bir işlem yapmasına gerek yoktur.

SINAV SORULARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR;

Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, ıslak imzalı dilekçe şeklinde ASYM’ye ulaştırmalıdır.

SINAV SONUCUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR;

Adaylar sınav sonuçlarınıaday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde dilekçe yazarak ASYM’ye ulaştırmalıdır.

Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN:TR120001002532699103995001 numaralı hesaba ₺ (Beş Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusu ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. Kimlik Numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra; cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir.

5) SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. Sınavda 80 adet 5 seçenekli çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 150 (yüz elli) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir.

Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. Optik cevap kağıdına kodlanması gereken bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için ek süre kesinlikle verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.

7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet ALINMAYACAKTIR.

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.

14. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını veya Süresi Geçerli Pasaportunu bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI tarafından toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir.

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV BAŞLAMIŞTIR” denilmeden sınava başlamayınız.

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız.

kodlama.jpg

Ankara Üniversitesi Tömer TIPDİL Sınavı 2017 Eylül dönemi Sınav Uygulama Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Yorumlar
SON DAKİKA
сиалис стоимость

виагра инструкция