Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testlerinin Faturalandırması hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testlerinin Faturalandırması hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 96773357-045.99              10/04/2017
Konu: Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testleri

İlgi: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 16.01.2017 tarihli ve 80962070/149/E.77 sayılı yazısı.

İlgi kayıtlı yazıda; akılcı ilaç kullanımı kapsamında akut üst solunum yolları enfeksiyonlarında doğru tanı ile antibiyotik kullanımının oranını rasyonel seviyede tutmak amacıyla "Hızlı Antijen Testlerinin" Kurumumuza bağlı II. Ve III. Basamak sağlık tesislerinin acil servislerinde, çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları ve kulak burun boğaz hastalıkları klinik ve polikliniklerinde ilgili hekim, bir Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve bir laboratuvar Teknisyeni ile yürütülmesi istenmiştir.

Kurum Başkanlığımızca hastalara uygulanan "Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testlerinin" geri ödeme kurumlarına fatura edilip edilmeyeceği ile fatura edilebilmesi halinde Sağlık Uygulama Tebliği ve eki fiyat listelerinde yar alan hangi işlem kodları kullanılarak fatura edilmesi gerektiğine ilişkin Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdüıiüğü'ne görüş sorulmuş olup, alınan cevabi yazıda;

"Grup A Streptekok Hızlı Antijen Testleri için Sağlık Uygulama Tebliği eki Ek-2/B Hizmet Başı işlem Puan Listesi yndeki 905.980 "Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA)" kodunun kullanılabileceği, ancak EK-2/A-2 Ayaktan Başvurularda İlave Olarak Faturalandırılabilecek işlemler Listesi'nde yer almadığından ayrıca faturalandırılamayacağı hususunda" denilmektedir.

Bu kapsamda; faturalama işlemlerinin yukarıda görüş doğrultusunda yapılması, sağlık hizmetlerinde aksamaların ve mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesislerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Dr. Beytullah ŞAHİN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

DAĞITIM:
Gereği:                                 Bilgi:
-89 KHB Genel Sekreterliği    - Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
                                            - Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
                                              Daire Başkanlığı

 

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Manşetler

04.09.2019 TARİHLİ GÜNCEL LİSTE