Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 76219013/907/                   24.03.2015
Konu: Yönerge

 

BAKANLIK MAKAMINA

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde ekte sunulan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi'nin" yürürlüğe konulması hususlarını tensiplerinize arz ederim.  

İsmail Kartal
Genel Müdür

Ek: 1 adet Yönerge( 5 sayfa)

Uygun Görüşle Arz Ederim.
     .../.../2015

Prof. Dr. Eyüp Gümüş
Müsteşar

 

OLUR
   .../.../2015

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Bakan

 

Makam onayının aslı ve Yönerge için tıklayınız

 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

Manşetler

MÜNHAL KADROLAR YAYIMLANDI