Sayıştay Başkanlığı sağlık giderleri hakkında duyuru

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sayıştay Başkanlığı sağlık giderleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 23642684/010.99-E.1012   10.05.2018
Konu: Sayıştay Başkanlığı Sağlık Giderleri
           Konulu Duyuru

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 07.03.2018 tarihli ve 23642684-010.99-E.461 (Barkod 64339212) sayılı duyurumuz.
         b) Sayıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne ait 25.04.2018 tarihli ve 48716652-900-E.1822582 sayılı yazı.

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın 42’nci maddesi ile 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64'üncü maddesine “Yargıtay Birinci Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir.” hükmü eklenmiştir.

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 63 üncü maddesi gereğince; Aylık ödenek, mali, sosyal, emeklilik ve diğer hakları ile teminatları bakımından, Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri, sırasıyla Yargıtay Birinci Başkanı, daire başkanları ve üyeleri hakkındaki hükümlere tabi kılınmıştır.

Sayıştay Genel Kurulu’nun 15.02.2018 tarih ve 5418/6 sayılı kararında, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 63 üncü maddesi delalatiyle, Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin sağlık giderlerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tabi oldukları hükümler ile uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde Sayıştay bütçesinden ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sayıştay Başkanlığı’nın ilgi (b) yazısı ile sağlık giderleri Kurumlarınca karşılanacak hak sahiplerinin, Kurumları web adresinde (www.sayistay.gov.tr) bulunan “Sağlık Duyuruları” bölümündeki “HASTANE PROVİZYON SORGULAMA” sekmesi üzerinden T.C. kimlik numarası girilmek suretiyle sorgulanmasının mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda Sayıştay üyesi olduğunu beyan eden hastaların “https://www.sayistay.gov.tr/trPROVIZYON/ValidateProvision.aspx” adresi üzerinden hak sahipliği sorgulaması yapılmak suretiyle tedaviye ilişkin faturaların Kurumlarına gönderilmesi talep edilmektedir.

Bahse konu yazıya ait bir kopya ekte gönderilmekte olup, sadece Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucularının konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır.

Prof. Dr. Alper CİHAN
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:                                              Bilgi:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)        Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Duyurunun aslı için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Manşetler

MÜNHAL KADROLAR YAYIMLANDI