Actemra (Tocilizumab) ile yeni ortaya çıkan önemli tanımlanmış risk: Hepatoksisite doktor mektubu

Actemra (Tocilizumab) ile yeni ortaya çıkan önemli tanımlanmış risk: Hepatoksisite doktor mektubu
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Actemra (Tocilizumab) ile yeni ortaya çıkan önemli tanımlanmış risk: Hepatoksisite doktor mektubu yayımlandı.

▼ ACTEMRA (TOCILIZUMAB) İLE YENİ ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ TANIMLANMIŞ RİSK: HEPATOTOKSİSİTE

Sayın Hekim,

Bu mektubun amacı, Actemra (tocilizumab) ile ilgili olarak, yeni ortaya çıkan önemli tanımlanmış bir risk olan hepatotoksisite hakkında sizleri bilgilendirmektir.

Bu mektup, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi ile mutabık kalınarak hazırlanmıştır. Mektuba www.titck.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

Özet

  • Actemra (tocilizumab) uygulaması ile karaciğer nakli gerektiren akut karaciğer yetmezliği, hepatit ve sarılık dâhil olmak üzere 8 (sekiz) vakada ilaca bağlı ciddi karaciğer hasarı gözlenmiştir. Bu sekiz vakadan ikisi karaciğer nakli gerektirmiştir.
  • Ciddi hepatotoksisitenin görülme sıklığı seyrek olarak değerlendirilmektedir.
  • Mevcut onaylı kısa ürün bilgileri, alanin aminotransferaz (.ALT) veya aspartat aminotransferaz (AS 1) seviyeleri normal üst sınırın (NÜS) 5 katı üzerinde olan hastalarda, tocilizumab ile tedaviyi önermemektedir. ALT veya AST seviyesi NLS ün 1,5 katı üzerinde olan hastalarda tocilizumab tedavisinin başlatılmasına karar verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
  • Romatoid Artrit (RA), Dev Hücreli Arterit (DHA), Poliartiküler Juvenil İdiyopatik Artrit (pJİA) ve Sistemik Juvenil İdiyopatik Arrrit (sJİA) hastalarında AST ve ALT seviyeleri tedavinin ilk 6 ayında her 4-8 haftada bir, daha sonra her 12 haftada bir izlenmelidir.
  • Karaciğer enzim anormallikleri nedeniyle tocilizumabın önerilen doz modifikasyonları (azaltma, ara verme veya sonlandırma) değişmemiştir, onaylı kısa ürün bilgisindeki bilgilere başvurunuz.

Güvenlilik sorunu üzerine ayrıntılı bilgiler

Tocilizumab özetle aşağıda belirtilen endikasyonlarda kullanılır:

  • RA [IV vc SC formülasyonları]
  • Erişkin hastalarda Dev Hücreli Arterit (DHA) [sadece SC formülasyonu]
  • 2 yaş ve üzeri hastalarda pJİA [IV formülasyonu]
  • 2 yaş ve üzeri hastalarda sJİA [IV formülasyonu]

Tocilizumabın karaciğer transaminazlarının geçici veya aralıklı olarak, hafif ile orta düzeyde artmasına ve özellikle potansiyel olarak hepatotoksik ilaçlarla (örneğin, metotreksat) birlikte kullanıldığında görülme sıklığında artışa neden olduğu bilinmektedir. Tocilizumab ile bildirilen karaciğer yetmezliği dâhil ciddi karaciğer hasarının kümülatif kapsamlı değerlendirmesi; FDA Advers Olay Bildirim Sistemi (FAERS) ve Eudravigilance (EV) veri tabanlarından ve literatürden elde edilen veriler dâhil geçerli tüm klinik ve pazarlama sonrası veri kaynaklan kullanılarak yapılmıştır.

Ruhsat sahibi firma akut karaciğer yetmezliği, hepatit ve sarılık dâhil olmak üzere tocilizumab ile ilgili sekiz orta ile ciddi arası düzeyde ilaca bağlı karaciğer hasarı vakası tanımlamıştır. Bu olaylar tocilizumab başlandıktan 2 hafta ilâ 5 yıldan fazla süre içinde, ortalama 98 günlük latens periyodunda ortaya çıkmıştır. Bu sekiz vakadan iki akut karaciğer yetmezliği vakası karaciğer nakli gerektirmiştir. 10 Nisan 2018 tarihine kadar yaklaşık 1.066.849 hastanın (882,370.3 HY) dünya çapında toplam tocilizumab maruziyeti dikkate alındığında bu vakalar seyrek olarak kabul edilmektedir ve onaylı endikasyonlarda tocilizumabın yarar/risk profili olumlu kalmaktadır.

Ülkemizde de 2015-2017 yılları arasında tocilizumab kullanımı sonrası Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne hepatik enzim yükselmesi (1 vaka), hepatotoksisite (1 vaka) ve toksik hepatit (1 vaka) bildirimleri yapılmıştır.

Bu yeni tanımlanan önemli risk göz önüne alındığında yeterli güvenlilik izlemesi sağlamak için RA, DHA, pJİA ve sJİA hastalarında ALT ve AST seviyeleri arlık tedavinin ilk 6 ayında her 4 - 8 haftada bir, ardından her 12 haftada bir izlenmelidir.

Roche, tanımlanan bu hepatotoksisite riski ve karaciğer transaminazlarının, sJİA ve pJİA endikasyonlarında izlenme sıklığının uzatılması ile ilgili ifadeleri içeren kısa ürün bilgisini güncellemek üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yakın bir şekilde çalışmaktadır. Hekimler doz modifikasyonu ve tocilizumab tedavisinin sonlandırılması dâhil bilgiler için kısa ürün bilgisini takip etmelidirler.

Raporlama Gerekliliği

Tocilizumab içeren ilaç reçete edilirken yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve bu ilacın kullanımı sırasında advers reaksiyon oluşması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tâbi Maddeler Dairesi, Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ni (TÜFAM) (e-posta: [email protected]; faks: 0312 218 35 99; 0312 218 30 00, 0800 314 00 08) ve/veya Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye e-posta ([email protected]) veya telefon aracılığı ile (0212 366 90 00) bildirmeniz gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ROCHE MÜSTAHZARI ARI SANAYİ A.Ş.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları bildirmeleri beklenmektedir. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlamaktadır.

 

Dr. Otan AKIN
Medikal Direktör

Ecz. Begüm SARIOĞLU
Hasta Güvenliği Yöneticisi

 

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu haber toplam 1449 defa okunmuştur

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su Arıtma

@saglikaktuel kullanıcısından Tweetler