Tüketim iade giriş işlemleri hakkında duyuru (KHGM)

Tüketim iade giriş işlemleri hakkında duyuru (KHGM)
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Tüketim iade giriş işlemleri hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 80981279-809.99-E.1069   04.10.2018
Konu: Tüketim İade Giriş İşlemleri Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 8 inci maddesinde; “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.” düzenlenmesi yer almaktadır.

Bu itibarla; Birim/Servis depolarında tüketilmek üzere talep edilmiş ancak herhangi bir nedenle tüketilemeyen ilaç ve sarf malzemelerin, fire/zayi, miad, bozulma, kayıp, kaçak gibi kamu zararı oluşmaması, sağlık hizmetinin aksamaması için Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden iade girişi aşağıda belirtildiği şekilde yapılmalıdır.

• Servis/Birimlerce tüketilemeyen ilaç ve tıbbi sarf malzemeler için Birim/Servis sorumlusu tarafından İade Formu düzenlenir.

• İade Formu ile birlikte fiili malzemeler MKYS Medikal Depo’ya teslim edilir.

• Taşınır Kayıt Yetkilisi (TKY) tarafından iade edilen fiili malzemelerin miktar ve cinsini İade Formundaki bilgiler ile karşılaştırılır.

• MKYS Malzeme Giriş Ekranı üzerinden Tedarik Yöntemi “İade Edilen” Bütçe Türü seçilerek depo kaydı oluşturulur.

• MKYS Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenir ve Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir..

Konu ile ilgili uygulamaya esas hazırlanan kılavuz ekte sunulmuş olup; Bakanlığımıza bağlanan hastanelerinin bu doğrultuda işlem tesis etmeleri hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Murat ALPER
Genel Müdür

Ek: MKYS İade İşlem Türü Kılavuzu (2 sayfa)

Dağıtım:
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü)

Yazının aslı için tıklayınız

Yazının eki Tüketim İade Giriş Kılavuzu için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - xxx-ham.ru

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (xxx-ham.ru) aittir.  xxx-ham.ru biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ