21 Mayıs 2019
  • Ankara16°C
  • İstanbul19°C
  • Bursa17°C
  • Antalya19°C
  • İzmir18°C

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI 10 YILA KADAR OLAN KESİNTİLERİ GERİ ALABİLİR!

Av.Bülent Özer

27 Haziran 2018 Çarşamba 13:01

SGK tarafından özel hastane ve özel tıp merkezlerine uygulanan ceza ve kesintilerin tamamı, son 10 yıl geçmişe yönelik olarak geri alınabiliyor.

AŞAĞIDA SUNMUŞ OLDUĞUM MAHKEME KARARI İLE SGK TARAFINDAN UYGULANAN TÜM CEZA VE KESİNTİLERİN GERİ İADE EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR…!  

"…..İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, ihtiyati tedbir isteyenin hak edişlerinin ödeme işleminin devamına (yapılan kesintinin iadesine )…."

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı siz değerli Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları tarafından değerli vatandaşlarımıza sunulmaktadır;

Tarafınızca SGK mensubu vatandaşlara sunulan sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanmakta olup bu bedellerin alınması için hepimizin bildiği ve taraflar arasında imzalanmış bulunan "Özel Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi" bulunmaktadır.

Bu sözleşmeye aykırı fiillerin tespit edilmesi durumunda da yine sözleşmenin ilgili maddelerine göre SGK tarafından Özel sağlık Kuruluşlarına çeşitli miktarlarda cezalar kesilmekte veya SGK hakedişleri üzerinden çeşitli miktarlarda kesintiler yapılmaktadır.

SGK tarafından Özel Sağlık Kuruluşlarına kesilen cezaların veya faturaları üzerinden yapılan kesintilerin çoğunluğu tek taraflı veya SGK tarafından detaylı inceleme ve araştırmalar yapılmadan kesilmekte ve sağlık kuruluşları bu fahiş ve yüksek ceza ve kesintiler karşısında maddi ve ticari açıdan çok zor duruma düşebilmektedir.   

SGK tarafından uygulanan ceza ve kesintilerin haksız olduğunu düşünen sağlık kuruluşları bu durum karşısında haklarını aramak için hukuk yoluna başvurmakta ve açılan davaların büyük çoğunluğu kazanılmaktadır.

Ancak ceza veya kesintinin yapılacağını öğrenen sağlık kuruluşları öncelikle bu ödemeyi alabilmek için İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE İŞLEMİN DURDURULMASINI İSTEMEKTE ve TEDBİR KARARI alındığı takdirde dava sonuna kadar SGK ilgi ceza veya kesintiyi ilgili kuruluştan tahsil edememektedir.

PEKİ SGK TARAFINDAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNA DAHA ÖNCEDEN KESİLEN (10 YIL GERİYE YÖNELİK OLARAK) CEZA VE KESİNTİLERE KARŞI (HAKLI OLDUĞU HALDE) DAVA AÇMAMIŞ SAĞLIK KURULUŞLARI BU PARALARI SGK’DAN GERİ ALABİLİR Mİ ?       

CEVAP EVET;  HEM DE YILLAR SÜREN DAVA SÜRECİNİ BEKLEMEDEN BU CEZA VE KESİNTİLER İLE TARAFINIZDAN KESİLEN VE SGK BÜNYESİNDE BULUNAN TÜM PARALARINIZI KISA BİR SÜRE İÇİNDE GERİ ALABİLİRSİNİZ.

NASIL MI ? ŞÖYLE Kİ ;

Aşağıda en son almış olduğum İHTİYATİ TEDBİR KARARINA BAKILACAK OLURSA ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜLECEĞİ ÜZERE;

1-) Öncelikle Sözleşmenin 17.Maddesine göre YETKİLİ MAHKEMELER ANKARA MAHKEMELERİ OLUP, DİĞER İLLERDEN AÇILACAK DAVALARDA ALINACAK TEDBİR KARARLARI SGK TARAFINDAN KABUL EDİLMEMEKTEDİR, BU KONUYA ÖZELLİKLE DİKKATİNİZİ ÇEKMEK İSTERİM, SADECE ANKARA MAHKEMELERİNDEN ALINACAK TEDBİR KARARLARI SGK TARAFINDAN KABUL EDİLMEKTEDİR.

2-) SGK tarafından Sağlık Kuruluşuna uygulanmış olan ceza ve kesintilerin zaman aşımı süresi normalde 5 yıldır, ancak son 10 yılda yapılan ceza ve kesintilere karşı da yargı yolu açıktır.

Tarafınızca SGK tarafından uygulanan ceza ve kesintilere karşı "HAKLI OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR VE BUNA İNANIYORSANIZ SGK’YA KARŞI DAVA AÇMAK İÇİN ÇEKİNİLECEK VEYA KORKULACAK BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR."

Tüm SGK yetkilileri "eğer haklıysanız gidin dava açın, hakkınızı hukuk yolu ile arayın" demektedir, yani "her gün karşı karşıya kalıyoruz, biz dava açarsak SGK daha da üstümüze gelir, bize daha çok ceza keser" gibi bir düşünce gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuk devletinde yaşıyoruz herkes hakkını aramakta özgürdür.

Konuyu özetlemek gerekirse; SGK TARAFINDAN TARAFINIZA UYGULANMIŞ OLAN, SON 10 YIL GEÇMİŞE YÖNELİK OLARAK, CEZA VE KESİNTİLERİN TAMAMININ TOPLAMINA KARŞI ÖNCELİKLE İHTİYATİ TEDBİR KARARINA BAŞVURUDA BULUNULDUĞU TAKDİRDE;

SAYIN ANKARA MAHKEMELERİ BU BAŞVURUYA KARŞI ÖNCELİKLE YÜZDE 10 VEYA YÜZDE 15 TEMİNAT KARŞILIĞINDA İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERMEKTE VE YAPILAN TÜM CEZA VE KESİNTİLERDEN TAHSİL EDİLEN PARALARIN GERİ İADE EDİLMESİNE KARAR VERMEKTEDİR.

MAHKEME KARARI ;

“….İhtiyati tedbir isteyenin talebinin KABULÜ ile uyuşmazlık konusu bakımından davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Kocatepe Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ……………… TL kesinti işleminin %15 teminat karşılığında (…………….. TL ) karşılığında İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, ihtiyati tedbir isteyenin hak edişlerinin ödeme işleminin devamına (yapılan kesintinin iadesine )….”

Mahkeme tarafından verilen Tedbir Kararına istinaden sayın SGK önceden yapılan kesintilerin tamamını ilgili sağlık kuruluşuna ödemekte olup, tedbir kararına istinaden açılacak esas dava sonunda haksız çıkılması durumunda SGK ödemiş olduğu parayı sizlerden geri alabilecektir. ( Bu tarz davaların çoğu kazanıldığı için dava sonunda da geri alma söz konusu olamamaktadır.)

Sonuç olarak Türkiye’deki tüm Özel Hastaneler ve Özel Tıp Merkezleri (SON 10 YIL GERİYE DÖNÜK OLARAK) SGK tarafından uygulanmış olan tüm ceza ve kesintilerin TAMAMINA KARŞI ANKARA MAHKEMELERİNDEN ALACAKLARI İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İSTİNADEN PARALARINI SGK'DAN GERİ ALABİLMEKTEDİRLER.

Tüm müvekkillerim ile diğer tüm ilgililere saygı ile duyururum.

Av.Bülent ÖZER

Özer Hukuk & Danışmanlık Ofisi
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
GSM : 0535 260 61 97  

[email protected] 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C
ANKARA
……...ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

-DEĞİŞİK İŞ KARAR-

ESAS NO           :  2018/…..  D.İş

KARAR NO        :   2018/……

HAKİM              :  ………………………………

KATİP               : ……………………………………

TALEP EDEN     : …………..SAĞLIK MEDİKAL İTH.İHR. SAN.TİC. A.Ş.
                             ( ÖZEL ………… TIP MERKEZİ )

VEKİLİ              : Av. Bülent ÖZER
                          Toros sokak No : 7/5         Sıhhiye /Çankaya/ANKARA
                          Tel : 0312 229 20 76   - Cep : 0535 260 61 97

KARŞI TARAF  : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
                          Ziyabey cad. no : 6 Balgat Altındağ /Ankara

TALEP TARİHİ :  08/06/2018

KARAR TARİHİ : 08/06/2018

KARAR YAZIM TARİHİ: 08/06/2018

İhtiyati tedbir isteyen vekilinin dilekçesi mahkememizin  yukarıda yazılı sırasına kaydı yapılarak incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ     :

Tedbir isteyen vekili dilekçesinde özetle, SGK ile müvekkili arasında Özel Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi bulunduğunu ,bu sözleşme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına sağlık hizmetleri verildiğini, SGK Başkanlığının ……../…./2018 günlü yazısı ile ………………  TL  kesinti uyguladığını, müvekkili merkezin sözleşme kapsamında  yürüttüğü faaliyetlerin  kamu hizmeti niteliğinde olduğunu, davalı kurumca yapılan söz konusu  kesintinin müvekkili merkezi  maddi açıdan zor durumda bırakacağını , telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceğini ileri sürerek,  ………..  TL kesinti işleminin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İhtiyati tedbir talep edenin haklarının korunmasında zorunluluk nedeni ile karşı taraf dinlenmeden dosya üzerinde inceleme yapılmıştır.

HMK 389 da ihtiyati tedbirin temel şartları olarak ‘‘mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeni ile hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ya da tamamen imkansız hale geleceği ve gecikmesinde sakınca bulunması, yahut ciddi bir zararın ortaya çıkacağı endişesi bulunan hallerini ’’ saymış ve uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbire karar verilebileceği belirtilmiştir.

Bunun yanında da tedbir isteyen HMK’nın 390/3.fıkrası uyarınca, davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.

Tedbir isteyen dilekçesi ekinde, cezai şarta dair davalı isteminin uygulamasının durdurulması için ihtiyati tedbir sebebinin yasada sayılanlardan olduğu ,eklediği delillerle haklılığını  yaklaşık olarak ispata çalıştığından ihtiyati tedbir talebi yerinde görülmüş ve talebin kabulü yönünden aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

İhtiyati tedbir isteyenin talebinin KABULÜ ile uyuşmazlık konusu bakımından davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Kocatepe Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından uygulanan ……………… TL kesinti işleminin %15 teminat karşılığında (…………….. TL ) karşılığında ihtiyati tedbir yolu ile DURDURULMASINA, ihtiyati tedbir isteyenin hak edişlerinin ödeme işleminin devamına (yapılan kesintinin iadesine )

Teminatın yatırılması halinde kararın örneğinin gereği için idareye gönderilmesine ,

Harç peşin alındığından ayrıca harç tahsiline yer olmadığına,

AAÜT'ne göre takdir olunan 485,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yapılan giderlerin ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere şimdilik ihtiyati tedbir isteyen üzerinde bırakılmasına,

Artan gider avansıyla ilgili olarak HMK 120 ve 333 maddeleriyle, HMK Gider Avansı Tarifesi’nin 5/1 maddesi gereğince işlem yapılmasına,  Dair, itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi. 08 /06/ 2018

Katip…………                                               Hakim………..

Yorumlar